Global Gateway – möjligheter för finländska företag

De miljardinvesteringar som EU skaffar fram öppnar nya affärsutsikter för finländska företag i utvecklingsländerna.

Finnpartnership erbjuder i samarbete med Team Finland-aktörer finländska företag nya möjligheter att delta i EU-stödda projekt och investeringar i utvecklingsländer.

Vad är Global Gateway?

Global Gateway är en strategi som EU lanserade år 2021, med vilken man försöker effektivisera samarbetet med olika aktörer runt om i Finland. Under åren 2021–2027 kommer Team Europe, som utgörs av EU-institutionerna och medlemsländerna, att skaffa fram cirka 300 miljarder euro för följande områden: den digitala sektorn, klimat och energi, transporter, hälso- och sjukvård samt utbildning och forskning. Strategins målsättning är att stödja infrastruktur och skapa hållbara projekt, där man beaktar partnerländernas och lokalsamhällenas behov.

 

Finländska företag med i projekt som stöds av EU

I januari 2023 öppnade Finnpartnership en ny rådgivnings- och finansieringstjänst, vars syfte är att involvera allt fler finländska företag i EU:s upphandlingar och investeringar i utvecklingsländerna. Global Gateway är en kampanj som genomförs i samarbete mellan Finnpartnership, utrikesministeriet, Finlands ambassad i Bryssel samt utvecklingsländernas ambassader och Business Finland. Den erbjuder företagen en skräddarsydd väg mot affärsmöjligheter i projektländerna.

Finnpartnership har som mål att under de två kommande åren stödja cirka 15 finländska företag så att de kan delta i EU-projekt, till exempel genom egna pilot- eller referensprojekt. De projekt som listas på den här sidan erbjuder särskilt goda nätverkstjänster. Andelen gåvofinansiering beror på mottagarlandet och det sökande företagets storlek. Kampanjprojektens storlek är cirka 100 000–300 000 euro.

Finnpartnership uppmanar finländska företag att utnyttja finansieringen och tjänsterna som kampanjen erbjuder. Du får aktuell information om de projekt som EU stöder genom att delta i våra digitala ansökningsworkshoppar samt genom att följa vårt nyhetsbrev och vår webbplats. Här hittar du alla projekt som Team Finland har sållat fram och stöder.

 

Hur fungerar den nya tjänsten?

  1. Nätverket Team Finland styr information om EU:s kommande projektmöjligheter till Finnpartnership, som gör så tydliga informationspaket som möjligt om projekten för företagen. Finnpartnership informerar om möjligheterna via sina kanaler, såsom nyhetsbrev, på webbplatsen och i ansökningsworkshopparna, samt i samarbete med övriga Team Finland-aktörer.
  2. Företagen tar vara på de möjligheter där projektlandet och sektorn erbjuder långvariga affärsmöjligheter, men där projektet kanske kräver utredningsarbete, referenser eller ett pilotprojekt för att kunna inledas.
  3. Företaget ansöker om företagspartnerskapsstöd för att delvis (ofta till och med till största delen) finansiera projektets inledande skeden.
  4. I samband med ett positivt beslut inleds en företagsspecifik och skräddarsydd rådgivningsprocess. Företaget får information om och stöd för hur de kan ansöka om att delta i EU:s upphandlingar och investeringar, till exempel hur de kan bli en del av lokala konsortier som konkurrerar om anbud, hur de kan bli underleverantörer eller anbudsgivare. Företaget får en kontaktkarta som förtydligar vägen. Vid behov får företaget vägledning i hur man till exempel i praktiken deltar i en anbudsgivning och får vid behov utbildning i anslutning till anbudsförfaranden.

 

Blev du intresserad? Kontakta oss

Julian Blom, Global Gateway Project Lead

julian.blom(at)finnpartnership.fi, tfn 040 531 6537

 

Tam Nguyen, Regional Coordinator – Asia

tam.nguyen(at)finnpartnership.fi, mobile: +84(0)766645488