Framgångshistorier

Små och stora framgångar.

Finnpartnership har redan i femton år hjälpt finländska företag att ha framgång i utvecklingsländer. Läs framgångshistorierna för att få en bild av hur företagspartnerskapsstödet har utnyttjats och hur det har bidragit till framgångar.

Amani Care – home care and home nursing for elderly people in Kenya

read more

An affordable and easy oral cancer screening method

read more

Striving for global monitoring of antibiotic-resistant bacteria

read more

Company finds a new partner in Brazil with the Matchmaking service

read more

A Finnish company finds demand for its leadership know-how in Somalia

read more

Technology company looks to Vietnam to boost its growth

read more
more results