Företagspartnerskapsstödets villkor ändras fr.o.m. början av 2020

Företagspartnerskapsstödets villkor ändras fr.o.m. början av 2020. Uppdateringen gäller piloteringsskedet.

Piloteringsskedet ändras tillbaka till sin föregående form, vilket inkluderar investeringar i utrustning samt fraktkostnader.

De uppdaterade villkoren publiceras på Finnpartnerships webbsida 2.1.2020.

öppna stänga