Företagspartnerskapsstödets villkor ändras 1.1.2023 (stödprocent för Ukraina höjs)

Företagspartnerskkapsstödets villkor ändras från och med 1.1.2023, angående stödprocenten för Ukraina. Efter förändringen till villkoren är andelen stöd 85% för alla nya ansökningar till Ukraina oavsett storlek på företaget/organisationen. Inga andra förändringar till villkoren sker, och inga åtgärder krävs från sökandens sida.

Mera information angående de nya villkoren: fp@finnpartnership.fi eller +358 (0)9 348 434.

Nya villkoren hittas här.