Företagspartnerskapsstödets villkor ändras 1.1.2022

9.12.2021

Finnpartnership inleder sin nya treåriga programperiod 1.1.2022, vilket innebär vissa uppdateringar i villkoren för företagspartnerskapsstödet.  

Instrumentbeskrivningen för företagspartnerskapsstödet, inbjudan att lämna in ansökningar, stödets allmänna villkor och obligatoriska bilagor under programperioden 2022–2024 har publicerats i slutet av denna artikel, och de träder i kraft 1.1.2022.

Den nya ansökningsblanketten kommer att vara tillgänglig i e-tjänsten 12.1.2022.

Ifall en ansökan för företagspartnerskapsstöd lämnas in mellan 1.1-11.1.2022, bör eventuell kompletterande information inlämnas inom 14 dagar efter att ansökans mottagningskvittering mottagits.   

 

Centrala förändringar i villkoren är följande:

  • Beviljat stöd måste minst vara 15 000 € per enskild ansökan
  • Stödprocent för LDC- och LIC-länder samt 13 mycket sköra stater inkl. Jordanien (läs mer här) är 85% för alla projekttyper, förutom ”Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet”
  • Mångsidigare möjlighet till stöd för att utveckla existerande verksamhet i mållandet samt utredningar och/eller skolning angående exempelvis utökning av produkt-/serviceportföljen, identifiering av nya underleverantörer eller motsvarande, investeringsbehov och kartläggning av finansieringskällor, utveckling av arbetsförhållanden, samt utveckling för mer hållbar verksamhet
  • Stöd för skolning av antingen egen eller den lokala partnerns personal i mållandet kan för denna projektfas maximalt beviljas för 300 dagar (tidigare 200 dagar)
  • Internationella medborgarorganisationer kvalificerar som partners för projekten “Pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation”
  • Stöd kan beviljas för utredning och lönsamhetsanalyser för projekt som kvalificerar för Utrikesministeriets Investeringsstöd för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF)
  • För stödfunktionsprojekt kan stöd beviljas för måttliga hyreskostnader för tillställningar som ordnas inom projektet samt deltagarnas resekostnader och mötespaket.

Alla förändringar finns i det nya dokumentet för Allmänna villkoren. Vänligen observera att de nya villkoren och obligatoriska bilagorna kommer att träda i kraft 1.1.2022, medan ansökningar som lämnas in under 2021 bör följa och utnyttja de ansökningsinstruktioner och blanketter som finns tillgängliga på Finnpartnerships hemsida.

 

BILAGOR

På grund av helgdagar vid årsskiftet rekommenderar vi att basinformationsanmälningar lämnas in senast den 22.12.2021 innan kl. 14, ifall avsikten är att lämna in en ansökan om företagspartnerskapsstöd under år 2021 (mottagningskvittering skickas i dessa fall under den 23. december). Utrikesministeriet skickar inte mottagningskvitteringar och erbjuder inte rådgivning mellan 27.-29.12.

Mera information angående de nya villkoren och ansökningsprocessen under slutet av år 2021: fp@finnpartnership.fi eller +358 (0)9 348 434.