Företagspartnerskapsstödet tillgängligt i utvidgad form fram till slutet av året – ansök om stöd nu!

6.11.2018

Företagspartnerskapsstödets villkor ändras fr.o.m. början av år 2019. Den mest märkbara ändringen är att piloteringsskedet ändras tillbaka till sin ursprungliga form, vilket exkluderar investeringar i utrustning samt fraktkostnader. Piloteringsskedets planeringskostnader är fortfarande godtagbara. Ifall planen är att ansöka om företagspartnerskapsstöd specifikt till piloteringsskedets utrustnings- och fraktkostnader, lönar det sig att lämna in stödansökan innan utgången av år 2018. Tilläggsinformation om företagspartnerskapsstödet och ansökningsförfarandet fås i våra ansökningsverkstäder.

 

I fortsättningen kan finansiering till piloteringsskedets utrustnings- och fraktkostnader ansökas om från Business Finlands BEAM-program.

öppna stänga