Finnpartnerships nya programperiod närmar sig – stöd till företag som siktar på tillväxtmarknader

Pressmeddelande 9.12.2021

Villkoren för stödet för företagspartnerskap till finländska företag som siktar på tillväxtmarknader uppdateras den 1 januari 2022. Under den treåriga programperiodens lopp ska tjänsterna som erbjuds företag utvecklats och programmets genomslagskraft förbättrats.

Finnpartnerships följande treåriga programperiod inleds den 1 januari 2022. Finnpartnership är utrikesministeriets program för företagspartnerskap som ska hjälpa finländska företag och andra aktörer att starta långsiktig affärsverksamhet i utvecklingsländer. Programmet erbjuder ekonomiskt stöd, utbildning, rådgivning och informationstjänster som hjälper företagen att planera lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet. Finnpartnership har sedan 2006 understött över tusen finländska företag som riktat in sig på tillväxtmarknader.

Programmets primära mål är att få till stånd utvecklingseffekter genom lönsam, hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet. Utvecklingseffekterna kan till exempel gälla anständiga arbetsvillkor, tjänster för fattiga befolkningsgrupper, överföring av teknik och kunskap, ökad jämlikhet eller miljö- och klimatvänliga lösningar.

”Finländska företag har mycket sådan kompetens som behövs för att lösa utvecklingsländernas problem och för att främja de globala målen för hållbar utveckling. Under den kommande programperioden har Finnpartnership ännu bättre möjligheter att stödja företagens tillträde till tillväxtmarknaderna”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Under den kommande programperioden ses Finnpartnerships verksamhet över. Målet är att utveckla de tjänster som erbjuds företag, öka programmets genomslagskraft och effektivisera förvaltningen.

De viktigaste reformerna:

  • Tjänsterna till företagen utvecklas. Tjänsterna utökas i synnerhet i målländerna genom att experter rekryteras till stöd för de finländska teamen i Kenya och Vietnam.
  • Programmets effektivitet förbättras genom att tjänsterna riktas till projekt som har förutsättningar att skapa betydande utvecklingseffekter. Programmet ska särskilt främja samarbetet mellan företag och organisationer.
  • Samarbetet med andra finansieringsinstrument fördjupas, till exempel med Developing Markets Platform (DevPlat) och investeringsstödet till utvecklingsländer (PIF). Målet är ännu smidigare finansieringstjänster för företagen.

Utlysningen av stödet och de allmänna villkoren för programperioden 2022–2024 har publicerats på finska på Finnpartnerships webbplats. Den svenskspråkiga översättningen publiceras före 1.1.2022. De företag som beviljas stöd ska främja de mänskliga rättigheterna och iaktta principerna om samhällsansvar. För att uppnå hållbara resultat effektivare uppmuntras företagen till partnerskap med civilsamhällesorganisationer, forskningsinstitut och läroanstalter.

Finnpartnership hör till Team Finland, som arbetar för Finlands och de finländska företagens framgång ute i världen. Finnpartnership samarbetar intensivt med Business Finland och med Fingo, takorganisationen för finländska utvecklingssamarbetsorganisationer.

Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund) producerar stödtjänsterna för Finnpartnership. Finnfund är ett finländskt bolag för utvecklingsfinansiering vars uppgift är att skapa en bättre värld genom att finansiera ansvarsfulla företag i utvecklingsländer. Finnfund genomför programmet Finnpartnership på uppdrag av utrikesministeriet och bistår dem som ansöker om stöd för företagspartnerskap i frågor som gäller ansökan och genomförandet.

 

Finnpartnership www.finnpartnership.fi

Utrikesministeriet https://um.fi/finnpartnership-hjalper-foretag-att-knyta-kontakter-i-utvecklingslanderna

 

Ytterligare information:

Antti Piispanen, teamledare, utrikesministeriet, tfn +358 40 134 5930, fornamn.efternamn@formin.fi

Birgit Nevala, programchef, Finnpartnership (Finnfund), tfn +358 44 357 0811, fornamn.efternamn@finnpartnership.fi