Finnpartnerships aktiviteter omorganiseras och förvekligas via distanskontakt på grund av koronaviruset

16.3.2020

På grund av koronavirussituationen (COVID-19) har Finnpartnership varit tvungen att omorganisera sina aktiviterer från och med 13 mars 2020. Ansökningsverkstaden 19.3. förverkligas via Teams-distanskontakt. SDG Booster -verkstäderna 27.3. och 8.4. flyttas till en senare tidpunkt. Finnpartnership informerar om SDG Booster -verkstädernas nya tidpunkter när datumen bekräftats. Gällande skolningssektorns SDG Booster är planen tillsvidare att förverkliga verkstäderna enligt den ursprungliga tidtabellen, men vi följer med situationen och uppdaterar informationen närmare.

Angående omorganiseringar gällande Finnpartnerships övriga tillställningar informerar vi skilt.

Finnpartnerships experter är normalt anträffbara kontorstid per telefon och epost – kontaktuppgifterna finner du här.