Doing Business with Finland-seminarier

Nya affärspartner på tillväxtmarknader.

Doing Business with Finland-seminariet är ett enkelt och billigt sätt för finska företag att hitta en affärspartner i tillväxtländer. Seminariet har anordnats i sin nuvarande form sedan 2016 och siktar på att skapa samtalskontakter mellan finska och lokala företag. Finska företag är varmt välkomna att delta på seminariet. Alternativt kan du skicka en högst två sidor lång PowerPoint-presentation av ditt företag till Finnpartnership, så presenterar vi företaget åt dig. Läs mer längre ner!

Kort om seminariekonceptet Doing Business with Finland

Doing Business with Finland-seminariet är ett halvdagsseminarium där vi berättar för lokala företag om Finland som verksamhetsmiljö och presenterar finska företag som vill hitta en lokal samarbetspartner i mållandet. Seminariet riktar in sig på 1–4 fokussektorer som avtalats med den lokala samarbetspartnern i förväg. Målgruppen och de närvarande företagen samt de finska företagen som presenteras kommer huvudsakligen från dessa förvalda sektorer, då det ger den bästa möjligheten att hitta lämpliga samarbetspartner. Efter presentationen av de finska företagen tar man en paus vid Matchmaking-bordet, där de lokala företagen kan fråga mer om de finska företagen och där Finnpartnership sätter företagen i kontakt med varandra genom att ge det lokala företaget en tvåsidig presentation av det finska företaget mot att de får ett visitkort av det lokala företaget. De lokala företagen som gett sitt visitkort sätts efter seminariet i e-postkontakt med det finska företag som intresserar dem.

En person står bakom Matchmaking-bordet i ett Doing Business with Finland seminarium

Matchmaking-bordet på Doing Business with Finland-seminariet

Marknadsföring av finska företag på seminariet

Finnpartnership marknadsför finska företag på Doing Business with Finland-seminariet med en tvåsidig PowerPoint-presentation och får på så sätt i stånd en diskussion mellan det finska företaget och det intresserade företaget i mållandet. PowerPoint-presentationen får inte vara längre än två sidor eftersom Finnpartnership tar fram en tvåsidig broschyr baserat på den som de tar med sig och använder vid Matchmaking-bordet (se ovan). Möjligheterna meddelas alltid i nyhetsbrevet.   Ta med följande i din tvåsidiga engelskspråkiga PowerPoint-presentation:

  1. En bild av produkten eller en illustration och kort presentation av t.ex. tjänsten
  2. Företagets namn och kontaktpersonens kontaktuppgifter
  3. En förklaring av vilken typ av samarbetspartner ni söker

Finnpartnership visar bara presentationer som tagits fram enligt anvisningarna. PowerPoint-presentationerna ska skickas in före deadlinen för det valda seminariet. Deadlinen måste följas eftersom Finnpartnership tar fram tvåsidiga broschyrer utifrån presentationerna och vid behov diskuterar presentationen med kunden över telefon före seminariet. Finnpartnership presenterar högst 20 finska företag per seminarium.

Se närmare anvisningar här för hur du gör en PowerPoint-presentation  

Finska företags deltagande på seminarier

Finska företag är varmt välkomna att delta på Doing Business with Finland-seminariet. Vi anordnar inga särskilda delegationer i samband med seminarierna, utan varje deltagare ansvarar själv för sin resa och sina övernattningskostnader. Resan kan dock ingå i ett större projekt riktat till mållandet. Då kan man ansöka om Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd. Läs mer om företagspartnerskapsstödet här och anmäl dig till ansökningsverkstaden här.

Fyra personer i Meeting point-montern

Meeting point-monter

Meeting point-monter

Om Doing Business with Finland-seminariet anordnas i samband med en mässa eller konferens kan Finnpartnership ha en Meeting point-monter på mässan enligt sitt koncept. I så fall kan finska företag utan avgift använda montern som en liten mötes- och presentationsplats.

Var hittar jag information om kommande seminarier?

Information om kommande Doing Business with Finland-seminarier hittar du i Finnpartnerships nyhetsbrev, på webbsidan och i ansökningsverkstäderna. Seminarier som är under planering finns också längst ner på denna sida.

DBF-seminarier under planering:

 

Första bilden: Gina Figuiera