Allmänna villkor för företagspartnerskapsstöd uppdateras 1.7.2020 – ännu bredare möjligheter till gemensamma projekt mellan företag och medborgarorganisationer

30.6.2020

Läroinrättningar och medborgarorganisationer kan utnyttja Finnpartnership-programmets stöd på ett bredare sätt från och med 1.7.2020.

Med företagspartnerskapsstöd kan från och med 1.7. stödjas samprojekt som medborgarorganisationer/läroanstalter har med företag och som har en direkt anknytning till företagens partnerskapsprojekt inom ramen för Finnpartnership och plattformen Developing Markets Platform (DevPlat), som administreras av Business Finland, samt sådan yrkesutbildning i anslutning till företagsverksamhet som anses ha betydande effekter för utvecklingen. Målet är att samtidigt främja synergierna mellan företagspartnerskapsprogrammet Finnpartnership och DevPlat-plattformen.

Innan har det varit möjligt att stödjas samprojekt som medborgarorganisationer/läroanstalter har med företag och som har en direkt anknytning till företagens partnerskapsprojekt inom ramen för Finnpartnership, men från och med 1.7.2020 är detta också möjligt med projekt inom ramen för Developing Markets Platform.

I dessa samprojekt ansöker medborgarorganisationen/läroanstalten om företagspartnerskapsstöd med Finnpartnerships ansökningsblanketter via utrikesministeriets e-tjänst även om samprojektet är inom ramen för Developing Markets Platform.                                                                                                                          

 

Läs mer om de uppdaterade villkoren här. Mer information kan också fås i Finnpartnerships och DevPlats månatliga ansökningsverkstäder

 

Mer information:

Finnpartnership

fp@finnpartnership.fi, 09 348 434

 

Business Finland / DevPlat

Christopher Palmberg
christopher.palmberg@businessfinland.fi
050 5577 966