Aktuellt i korthet

Nyaste aktuella innehåll

På sin sida publicerar Finnpartnership evenemang och nyheter som är tätt förknippade med programmets verksamhet. Mer aktuell information får du bland annat på Finnpartnerships Twitter-sidor samt på Finnfunds och Team Finlands nyhetssidor.


 

Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet finansieras av utrikesministeriet och förvaltas och genomförs av Finnfund. Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund erbjuder företag långsiktig riskfinansiering för lönsamma och ansvarsfulla investeringar i tillväxtländer. Finnfund och Finnpartnership ingår i nätverket Team Finland, som samlar alla statsfinansierade internationaliseringstjänster.

Finnfunds nyheter Team Finland


 

Finnish companies are expanding education options in developing countries

read more

The expertise and innovation of Finnish housebuilding and infrastructure brings success in African countries and India

read more

Ugandan organisation found a Finnish partner at the NEABEC 2019 event in Helsinki

read more

Entrepreneurial duo waiting on their first cocoa harvest

read more

Five Finnish companies doing business in developing countries: partnerships with UN organisations and NGOs

read more

Demand for renewable energy is growing rapidly in developing countries

read more
öppna stänga