Aktuellt i korthet

Nyaste aktuella innehåll

På sin sida publicerar Finnpartnership evenemang och nyheter som är tätt förknippade med programmets verksamhet. Mer aktuell information får du bland annat på Finnpartnerships Twitter-sidor samt på Finnfunds och Team Finlands nyhetssidor.


 

Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet finansieras av utrikesministeriet och förvaltas och genomförs av Finnfund. Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund erbjuder företag långsiktig riskfinansiering för lönsamma och ansvarsfulla investeringar i tillväxtländer. Finnfund och Finnpartnership ingår i nätverket Team Finland, som samlar alla statsfinansierade internationaliseringstjänster.

Finnfunds nyheter Team Finland


 

Finnish electric taxi company grows in Kenya

read more

Cooperation between disability organisation and company bears fruit in Ethiopia

read more

Trading house promotes the adoption of environmental technologies in Vietnam

read more

Finnish innovation improves food security in Zambia

read more

Finnish companies are expanding education options in developing countries

read more

The expertise and innovation of Finnish housebuilding and infrastructure brings success in African countries and India

read more