Aktuellt i korthet

Nyaste aktuella innehåll

På sin sida publicerar Finnpartnership evenemang och nyheter som är tätt förknippade med programmets verksamhet. Mer aktuell information får du bland annat på Finnpartnerships Twitter-sidor samt på Finnfunds och Team Finlands nyhetssidor.


 

Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet finansieras av utrikesministeriet och förvaltas och genomförs av Finnfund. Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund erbjuder företag långsiktig riskfinansiering för lönsamma och ansvarsfulla investeringar i tillväxtländer. Finnfund och Finnpartnership ingår i nätverket Team Finland, som samlar alla statsfinansierade internationaliseringstjänster.

Finnfunds nyheter Team Finland


 

Company finds a new partner in Brazil with the Matchmaking service

read more

A Finnish company finds demand for its leadership know-how in Somalia

read more

Technology company looks to Vietnam to boost its growth

read more

Nepalese tea found its way to Finland through Finnpartnership’s stand

read more

Roastery building a direct link between coffee producers and consumers

read more

Finnish electric taxi company grows in Kenya

read more