Ansökningsverkstäder

Bedöm projektets duglighet för finansiering och lär dig göra en ansökan.

Finnpartnership ordnar ansökningsverkstäder i Helsingfors en gång i månaden. Anmäl ditt deltagande nu, välkommen!

 

Följande ansökningsverkstäder

to 14.11. Ansökningsverkstad på finska Anmäl ditt deltagande senast 6.11.2019 här!

to 12.12. Ansökningsverkstad på engelska  – Anmäl ditt deltagande senast 4.12.2019 här!

 

Vid sidan av stödansökan presenterar vi i verkstaden afrikanska, asiatiska och latinamerikanska företag som för tillfället söker affärspartner i Finland och som Finnpartnership preliminärt har undersökt. Dessa företag finns också i den offentliga Matchmaking-databasen. Dessutom går vi i verkstäderna igenom hur företagen kan sköta sina miljö- och samhällsansvarsfrågor, särskilt ur ett perspektiv av hur man verkar i utvecklingsländer, samt företagsverksamhetens positiva möjligheter att påverka utvecklingen. Så här öppnas även nya möjligheter till fortsatt finansiering för företagsverksamhet som kan anses gynna en hållbar utveckling till exempel genom att förbättra miljöns tillstånd, öka energieffektiviteten, minska konsumtionen av naturresurser, öka sysselsättningen för kvinnor och unga, öka jämställdheten samt möjliggöra utbildning för alla. Många internationella organisationer eftersträvar samma målsättningar, till exempel FN och allt fler investerare som vill påverka genom att förutsätta att de projekt de finansierar har en utvecklande verkan. För att komma in i ett dylikt samarbete måste företaget förstå lämpligheten av sin affärsverksamhet och vilken potential det har i detta avseende och dessutom måste företaget kunna kommunicera detta. Ansökningsverkstaden fungerar som en introduktion till detta. I samband med anmälan ombes deltagarna ge en kort beskrivning av företagets nuvarande affärsverksamhet/bransch och en beskrivning av hurdana företagspartner de söker på utvecklingsmarknaderna. Deltagarnas önskemål beaktas i verkstadens innehåll.  

Organisationerna bidrar också med sin kompetens

Verkstäderna är öppna också för medborgarorganisationer som verkar i utvecklingsländerna, och de kan tillsammans med företagen utföra ideella projekt som stöder affärsverksamheten. I varje verkstad har det reserverats ett 20 minuter långt anförande för organisationer, och den organisation som har anmält sig först kan ta tillfället i akt 1–2 gånger per år. Vid verkstäderna har det uppstått bra samarbetsmodeller mellan företagen och organisationerna. Organisationernas kompetens kompletterar företagens kompetens särskilt inom ramen för den utvecklande verkan. Verkstäderna i Helsingfors ordnas i regel i Ruoholahden Tähti på adressen Porkalagatan 22 klockan 8.00–15.00 (platsen kan variera och deltagarna informeras alltid om den slutliga platsen i samband med programmet). Verkstadens program skickas till de anmälda måndagen samma vecka som verkstaden hålls. Anmäl dig till evenemangen via länkarna ovan.

Välkommen!  

 

Program i ansökningsverkstaden

8.15 Morgonkaffe

8.30 Välkommen och inledning

8.50 Presentationsrunda

9.20 Ansökan om företagspartnerskapsstöd

10.20 Paus

10.30.  Ansökan om företagspartnerskapsstöd: Diskussion och sammanfattning

11.00 Sammanförande av Matchmaking-företag

11.30 Lunch

12.00 Organisationens anförande

12.20 Miljö- och samhällsansvar samt utvecklande verkan

13.20 Nya finansieringsmodeller och kanaler i anknytning till föregående punkt

14.10 Avslutande av verkstaden – möjlighet att diskutera med experterna fram till kl. 15.00

I verkstäderna får företagen samtidigt höra vilka andra Team Finland-tjänster de har tillgång till i Finland och i projektländerna.

öppna stänga