Ansökningsverkstäder

Bedöm projektets duglighet för finansiering och lär dig göra en ansökan.

Finnpartnership ordnar ansökningsverkstäder i Helsingfors en gång i månaden. Anmäl ditt deltagande nu, välkommen!

 

Följande ansökningsverkstäder

 

Ansökningsverkstäder 2020

to 16.4. Ansökningsverkstad på engelska (via Teams-distanskontakt) – Anmäl ditt deltagande senast 8.4.2020 här!
to 14.5. Ansökningsverkstad på finska (via Teams-distanskontakt) – Anmäl ditt deltagande senast 6.5.2020 här!
to 11.6. Ansökningsverkstad på engelska
to 13.8. Ansökningsverkstad på finska
to 17.9. Ansökningsverkstad på engelska
to 22.10. Ansökningsverkstad på finska
to 19.11. Ansökningsverkstad på engelska
to 10.12. Ansökningsverkstad på finska

 

Vid sidan av stödansökan presenterar vi i verkstaden företag i utvecklingsländer som för tillfället söker affärspartner i Finland och som Finnpartnership preliminärt har undersökt. Dessa företag finns också i den offentliga Matchmaking-databasen.

Dessutom går vi i verkstäderna igenom hur företagen kan sköta sina miljö- och samhällsansvarsfrågor, särskilt ur ett perspektiv av hur man verkar i utvecklingsländer, samt företagsverksamhetens positiva möjligheter att påverka utvecklingen. Så här öppnas även nya möjligheter till fortsatt finansiering för företagsverksamhet som kan anses gynna en hållbar utveckling till exempel genom att förbättra miljöns tillstånd, öka energieffektiviteten, minska konsumtionen av naturresurser, öka sysselsättningen för kvinnor och unga, öka jämställdheten samt möjliggöra utbildning för alla. Många internationella organisationer eftersträvar samma målsättningar, till exempel FN och allt fler investerare som vill påverka genom att förutsätta att de projekt de finansierar har en utvecklande verkan. För att komma in i ett dylikt samarbete måste företaget förstå lämpligheten av sin affärsverksamhet och vilken potential det har i detta avseende och dessutom måste företaget kunna kommunicera detta. Ansökningsverkstaden fungerar som en introduktion till detta.

Dessutom går vi i verkstäderna igenom Business Finlands finansieringstjänster. Efter verkstaden är det möjligt att stanna kvar i Finnpartnerships och Kymppi-projektets ”SDG Talks” där det är möjligt att utvidga sina kunskaper inom globala målen för hållbar utveckling med Finnpartnerships och Kymppi-projektets experter.

 

Organisationerna bidrar också med sin kompetens

Verkstäderna är öppna också för medborgarorganisationer som verkar i utvecklingsländerna, och de kan tillsammans med företagen utföra ideella projekt som stöder affärsverksamheten. I varje verkstad har det reserverats ett 15 minuter långt anförande för organisationer. Vid verkstäderna har det uppstått bra samarbetsmodeller mellan företagen och organisationerna. Organisationernas kompetens kompletterar företagens kompetens särskilt inom ramen för den utvecklande verkan.

Verkstäderna i Helsingfors ordnas i regel i Ruoholahden Tähti på adressen Porkalagatan 22 klockan 8.45–15.00 (platsen kan variera och deltagarna informeras alltid om den slutliga platsen i samband med programmet). Verkstadens program skickas till de anmälda måndagen samma vecka som verkstaden hålls. Anmäl dig till evenemangen via länkarna ovan.

I samband med anmälan ombes deltagarna ge en kort beskrivning av företagets nuvarande affärsverksamhet/bransch och en beskrivning av hurdana företagspartner de söker på utvecklingsmarknaderna.

 

Välkommen!

 

Program i ansökningsverkstaden

 

8.45 Morgonkaffe

9.00 Välkommen och inledning

9.10 Presentationsrunda

9.25 Business Finlands finansieringstjänster

9.35 Ansökan om företagspartnerskapsstöd

10.35 Paus

10.45 Ansökan om företagspartnerskapsstöd: Diskussion och sammanfattning

11.15 Sammanförande av Matchmaking-företag

11.30 Lunch

12.15 Organisationens anförande

12.30 Know Your Impact: Miljö- och samhällsansvar samt utvecklande verkan

13.30 Andra finansieringskanaler i anknytning till utvecklingsfinansiering

14.20 Frågor och diskussion

14.30 Avslutande av verkstaden – möjlighet att diskutera med experterna fram till kl. 15.00

15.15 SDG Talks – möjlighet att diskutera med Finnpartnerships och Kymppi-projektets experter om globala målen för hållbar utveckling

 

I verkstäderna får företagen samtidigt höra vilka andra Team Finland-tjänster de har tillgång till i Finland och i projektländerna.

öppna stänga