Ansökningsverkstäder

Bedöm projektets duglighet för finansiering och lär dig göra en ansökan.

Finnpartnership ordnar ansökningsverkstäder en gång i månaden. Ansökningsverkstäder organiseras i samarbete med Business Finlands Developing Markets Platform och Finländska utvecklingsföreningar rf – Fingo. Anmäl ditt deltagande nu, välkommen!

Följande ansökningsverkstäder

to 19.10. Ansökningsverkstad på engelska. Anmäl dig senast 12.10.

to 16.11. Ansökningsverkstad på finska. Anmäl dig senast 9.11.

to 14.12. Ansökningsverkstad på engelska. Anmäl dig senast 7.12.

 

Vid sidan av stödansökan presenterar Finnpartnership i verkstaden företag i utvecklingsländer som för tillfället söker affärspartner i Finland och som Finnpartnership preliminärt har undersökt. Dessa företag finns också i den offentliga Matchmaking-databasen.

Verkstäder innehåller också presentationer om Business Finlands finansieringstjänster och om samarbetsmöjligheter med medborgarorganisationer (Fingos presentation).

Dessutom går vi i verkstäderna igenom hur företagen kan sköta sina miljö- och samhällsansvarsfrågor, särskilt ur ett perspektiv av hur man verkar i utvecklingsländer, samt företagsverksamhetens positiva möjligheter att påverka utvecklingen. Så här öppnas även nya möjligheter till fortsatt finansiering för företagsverksamhet som kan anses gynna en hållbar utveckling till exempel genom att förbättra miljöns tillstånd, öka energieffektiviteten, minska konsumtionen av naturresurser, öka sysselsättningen för kvinnor och unga, öka jämställdheten samt möjliggöra utbildning för alla. Många internationella organisationer eftersträvar samma målsättningar, till exempel FN och allt fler investerare som vill påverka genom att förutsätta att de projekt de finansierar har en utvecklande verkan. För att komma in i ett dylikt samarbete måste företaget förstå lämpligheten av sin affärsverksamhet och vilken potential det har i detta avseende och dessutom måste företaget kunna kommunicera detta. Ansökningsverkstaden fungerar som en introduktion till detta.

Organisationerna bidrar också med sin kompetens

Verkstäderna är öppna också för medborgarorganisationer som verkar i utvecklingsländerna, och de kan tillsammans med företagen utföra ideella projekt som stöder affärsverksamheten. Vid verkstäderna har det uppstått bra samarbetsmodeller mellan företagen och organisationerna. Organisationernas kompetens kompletterar företagens kompetens särskilt inom ramen för den utvecklande verkan.

Verkstädernas program och plats

Verkstäderna ordnas digitalt via Microsoft Teams.

I samband med anmälan ombes deltagarna ge en kort beskrivning av företagets nuvarande affärsverksamhet/bransch och en beskrivning av hurdana företagspartner de söker på utvecklingsmarknaderna.

Anmäl dig till evenemangen via länkarna ovan!

 

Program i ansökningsverkstaden

9.00 Välkommen och inledning

9.05 Presentationsrunda

9.25 Finnpartnerships finansiering: Företagspartnerskapsstöd

10.25 Paus

10.40 Finnpartnerships finansiering: Företagspartnerskapsstöd (presentationen fortsätter)

11.20 Business Finlands finansieringstjänster

11.40 Fingos presentation

12.00 Lunch

12.40 Finnpartnership: Konsortium, Matchmaking-tjänst och Global Gateway kampanj

13.00 Miljö- och samhällsansvar samt utvecklande verkan

13.45 Paus

14.00 Andra finansieringskanaler i anknytning till utvecklingsfinansiering

14.30 Frågor och diskussion

14.45 Avslutande av verkstaden – möjlighet att diskutera med experterna fram till kl. 15.00

I verkstäderna får företagen samtidigt höra vilka andra Team Finland-tjänster de har tillgång till i Finland och i projektländerna.