Yritysten kiinnostus Afrikkaa kohtaan säilyi korkeana poikkeusvuodenkin aikana – Finnpartnershipin vuosiraportti 2020 on julkaistu

7.4.2021

Koronapandemiasta huolimatta Finnpartnership-ohjelman kautta saavutettiin hyviä, jopa erinomaisia tuloksia myös vuonna 2020. Toiminnan ja rahoitettujen hankkeiden painopiste keskittyi entistä vahvemmin Afrikkaan. Keskeiseen rooliin nousivat Finnpartnershipin muotoilemat uudet digitaaliset toimintamallit.

Muun maailman tavoin myös Finnpartnership-ohjelman ja sen kautta tuettujen hankkeiden vuotta 2020 värittivät koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitteet matkustamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja muihin perinteisiin toimintatapoihin. Uusien yhteyksien luomisesta ja liiketoiminnan käynnistämisestä kehitysmaissa tuli aiempaa haastavampaa kun tilaisuuksia, seminaareja ja messuja jouduttiin perumaan. Vastaanotettujen liikekumppanuustukihankkeiden määrä laski hieman, kun kohdemaahan matkustaminen selvityksiä tekemään tai pilotoimaan ei ollutkaan yhtäkkiä enää mahdollista. Jo käynnissä olleet liikekumppanuustukihankkeet taas saattoivat hidastua tai jopa seisahtua pandemian aiheuttamien haasteiden vuoksi.

Pandemiatilanteen johdosta tarve kestävälle yhteistyölle ja liiketoiminnalle on kuitenkin vain kasvanut entisestään, ja Finnpartnership-ohjelman tehtävänä onkin tukea, auttaa ja jakaa riskejä hankkeiden käyntiin saamiseksi myös näinä haastavina aikoina. Finnpartnership pyrkikin keväästä 2020 alkaen reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti ja tukemaan asiakkaitaan poikkeustilanteessa. Hakemustyöpajat, SDG Boosterit ja muut Finnpartnershipin tilaisuudet, joissa asiakkaille tarjotaan neuvontaa, koulutusta ja kontakteja, siirrettiin digitaalisiksi ja madallettiin samalla niihin osallistumisen kynnystä. Yritysten kohtaamisen mahdollistamiseksi kehitettiin myös kokonaan uusia malleja, kuten Finnpartnershipin ja sen kehitysmaissa toimivien yhteistyökonsulttien fasilitoimat yritysten väliset digikokoukset. Liikekumppanuustukiasiakkaille tarjottiin harkinnanvaraisia joustoja esimerkiksi tuen voimassaoloajan pidentämiseen ja hankkeeseen liittyvän työn suorittamiseen Suomessa.

Käyttöön otettujen uusien toimintamallien avulla aikaansaatiin hyviä, jopa erinomaisia tuloksia, mm.:

  • Matchmaking-toiminnon avulla aikaansaatujen yritysten välisten tapaamisten määrä nousi ennätyslukemiin
  • Myönnetyn liikekumppanuuustuen määrä nousi edellisvuodesta 4,3 miljoonaan euroon
  • Afrikkaan kohdistuville hankkeille myönnetyn tuen osuus jatkoi kasvuaan, ja peräti 57 % myönnetystä tuesta suuntautui Afrikkaan
  • 250 suomalaista organisaatiota koulutettiin kestävän kehityksen teemoihin liittyen.

Lue lisää vuoden 2020 toimintaraportistamme!