Yritysten kiinnostus Afrikkaa kohtaan kasvaa, puolet hankkeista vähiten kehittyneissä maissa – Finnpartnershipin vuosiraportti 2019 julkaistiin

9.4.2020

Vuonna 2019 Finnpartnership-ohjelman kautta tuettiin kaikkiaan 71 kaupallista hanketta kehitysmaissa yhteensä noin 4,2 miljoonalla eurolla. Puolet rahoitetuista hankkeista kohdistui Afrikkaan ja vähiten kehittyneisiin maihin. Finnpartnershipin palveluita hyödyntäen suomalaiset organisaatiot vaikuttavatkin löytävän yhä useammin liiketoimintamahdollisuuksia Afrikasta, vähiten kehittyneistä maista ja hauraista valtioista. Toiminnan keskittyminen näillle alueille tukee myös Suomen kehityspoliittisia tavoitteita sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Lue lisää Finnpartnership-ohjelman tuloksista juuri julkaistusta vuosiraportistamme!