Yritysten kiinnostus Afrikkaa kohtaan kasvaa! Finnpartnershipin vuosiraportti 2018 julkistettiin

4.4.2019

Vuonna 2018 Finnpartnership-ohjelman kautta tuettiin kaikkiaan 82 kaupallista hanketta kehitysmaissa yhteensä noin 5 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 tulokset kertovat siitä, että suomalaiset PK-yritykset suuntaavat Finnpartnershipin tuen avulla ennen kaikkea Afrikkaan sekä vähiten kehittyneisiin ja alemman keskitulotason maihin. Tämä kehitys tukee Suomen kehityspoliittisia tavoitteita ja on osoitus myös siitä, miten ohjelman aktiiviset satsaukset Afrikan maihin ovat luoneet konkreettista pohjaa pitkäaikaisille kaupallisille hankkeille.

Afrikkaan suunnatun tuen osuus on kasvanut merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana, ja vuonna 2018 jo yli puolet (51 %) myönnetystä tuesta kohdistui Afrikkaan suuntautuville hankkeille. Samana ajanjaksona vähiten kehittyneisiin valtioihin suuntautuneen tuen osuus taas on lähes nelinkertaistunut, ja oli 2018 peräti 38% kaikesta myönnetystä tuesta. Yritysten kiinnostus myös hauraita valtioita kohtaan on herännyt, ja vuoden 2018 tuesta 12% kohdistui niihin. Hauraiden valtioiden joukosta hankkeiden suurin kiinnostus kohdistui Somaliaan, jonne Finnpartnership suuntasi aktiivisen Somalia Business Pilot -projektinsa, jolla 19 suomalaisyritystä saateltiin yhteistyön alkuvaiheisiin somalialaisyritysten kanssa.

Lue lisää Finnpartnership-ohjelman tuloksista juuri julkaistusta vuosiraportistamme.