Vuonna 2020 erääntyville liikekumppanuustukihankkeille tarjolla joustoja koronavirustilanteen vuoksi

20.3.2020

Koronaviruksen vaikutukset ovat luonteeltaan ennalta arvaamattomia niin kestoltaan kuin laajuudeltaan, ja saattavat aiheuttaa viivästyksiä käynnissä olevien liikekumppanuustukihankkeiden toteuttamisessa. Ulkoministeriö on päättänyt tässä vaiheessa tukea eräillä joustoilla niiden hankkeiden loppuun saattamista, joiden tuki erääntyy vuoden 2020 aikana. Alla tarkempi kuvaus, millaiset joustot ovat mahdollisia ja mitä hankkeita ne koskevat.

Hankkeet, joita joustot koskevat:

Joustoja voivat hakea ne liikekumppanuustukihankkeet, joiden valtionavustuspäätös on tehty 1.4.-31.12.2018, ja joiden tuki erääntyy vuoden 2020 kuluessa. Joustoja ei myönnetä automaattisesti kaikille vaan tuen saajien tulee jättää ennen tuen käyttöajan päättymistä muutoshakemus, joka sisältää esityksen pyydetyistä joustotoimenpiteistä. Muutoshakemus tehdään toimittamalla täydennysilmoituslomake ulkoministeriön asiointipalveluun. Lomake löytyy Finnpartnershipin sivuilta sekä hakuohjeista että maksupyyntöohjeista.

Mikäli muutoshakemusta ei toimiteta ennen tuen normaalia erääntymistä, tuki erääntyy.

 

1.1.2019 jälkeen valtionavustuspäätöksen saaneita hankkeita koskevat toistaiseksi ne ehdot, jotka ovat olleet voimassa hakemusta jätettäessä.

 

Joustotoimenpiteet

Mikäli tuen saaja on jättänyt muutoshakemuksen ennen tuen erääntymistä, ulkoministeriö joustaa liikekumppanuustuen ehdoissa seuraavasti:

  1. Tuen voimassaolon pidentäminen 31.12.2020 saakka
    Tuen voimassaolon pidentäminen mahdollistaa hankkeen jatkamisen siten, että maksupyyntö liitteineen on jätettävä ulkoministeriön asiointipalveluun viimeistään 31.12.2020.
  1. Mahdollisuus kolmanteen maksupyyntöön
    Kahden maksuerän sijaan tuen saajalla on mahdollisuus jättää ylimääräinen maksupyyntö. On suositeltavaa jättää maksupyyntö hankkeen keskeydyttyä tai viimeistään tuen normaalina erääntymispäivänä ja viimeinen maksupyyntö viimeistään 31.12.2020 mennessä.
  1. Mahdollisuus korvata osa kohdemaassa tehtävästä työstä Suomessa tehtävällä työllä myös oman henkilökunnan osalta siltä osin kuin hankkeen toteutuksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tuettavuuden arviointi tapahtuu hankekohtaisesti muutoshakemusta tai maksupyyntöä käsiteltäessä.  Huom. Muutoshakemuksen tulee sisältää suunnitelma tai selvitys, miten kohdemaatyötä aiotaan korvata tai on korvattu Suomessa tehdyllä työllä. Muutoshakemus tulee toimittaa viimeistään maksupyynnön jättämisen yhteydessä tai ennen tuen normaalia erääntymispäivää, mikäli haetaan myös muita joustoja.

Muilta osin hankkeita koskevat ne ehdot, jotka ovat olleet voimassa hakemusta jätettäessä.

 

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset voi osoittaa Finnpartnershipille: fp@finnpartnership.fi