Vastaa ulkoministeriön rahoittaman KYMPPI-hankkeen kyselyyn yritysten yhteiskuntavastuusta ja vaikuta!

23.5.2019

YK:n jäsenmaiden sopima Agenda2030 haastaa yhteiskunnan eri toimijat yhteistyöhön edistämään kestävää kehitystä. Tavoitteiden saavuttaminen riippuu vahvasti siitä, miten julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö onnistuu. Yrityksillä on oman liiketoimintansa kautta merkittävä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin luomisessa ja siten erinomainen mahdollisuus edistää myös Agenda2030 tavoitteita. Ulkoministeriön rahoittama ja Helsingin Diakonissalaitoksen, Filantropian, Caritaksen ja Filoksenian toteuttama KYMPPI-hanke keskittyy Agenda2030 tavoiteohjelman kohtaan 10 (Eriarvoisuuden vähentäminen) ja tuo yritykset ja järjestöt yhteen tarkastelemaan teemaa yritysten näkökulmasta.

Haluatko vaikuttaa?

Voit vaikuttaa vastaamalla KYMPPI-hankkeen kyselytutkimukseen, joka kartoittaa yhteiskuntavastuuta ja erityisesti eriarvoisuusteeman huomioimista suomalaisissa yrityksissä. Kysely on anonyymi ja siihen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastaaminen ei velvoita yritystä jatkossa mihinkään, mutta sen perusteella yrityksille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ilmaiseksi erilaisiin Agenda2030-teemoihin liittyviin työpajoihin. Työpajojen tarkat teemat määräytyvät kyselyn tulosten perusteella ja niissä tuotetuista sisällöistä luodaan myöhemmin mobiilioppimismateriaali yritysten käyttöön sekä aineistoa vaikuttamiskampanjaan.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/8BC915008D846C6F.par

Listätietoa hankkeesta ja kyselystä antaa:

Pirjo Sääskilahti
Projektipäällikkö, KYMPPI-hanke
P. +358 50 578 1304
pirjo.saaskilahti@hdl.fi

Helsingin Diakonissalaitos
Alppikatu 2, 00530 Helsinki, Finland
www.hdl.fi