Uusi kannustinraha tarjolla konsulttiyrityksille ja kansalaisjärjestöille kaupallisten konsortiohankkeiden kehittämiseen

8.4.2021

Vuonna 2021 konsortiohankkeiden määrää pyritään aktiivisesti lisäämään yhteistyössä kotimaisten konsulttiyritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Finnpartnership maksaa 3000 euron (+alv.) kannustinkorvauksen kahdeksalle erilliselle elokuun loppuun mennessä kehitettävälle hankeaihiolle. Kehitettävissä hankeaihioissa/konsortiossa tulee olla vähintään kolme kotimaista toimijaa, kuten yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja/tai oppilaitoksia. Kannustinkorvaus maksetaan konsortion kehittäjälle, joka voi myös itse toimia alihankkijana tai tuen hakijana konsortiohankkeessa.

Tietoisku uudesta toiminnosta ja hankeaihioiden kehitykselle asetetuista kriteereistä sekä verkostoitumistilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä torstaina 29.4. klo 10-12. Ilmoittautuminen tulee tehdä tiistaihin 27.4. mennessä. Ilmoittaudu tästä!

Rakennetaan yhdessä eri toimijoiden osaamista hyödyntäviä kaupallisia kokonaisratkaisuja/monitoimijamalleja, linjassa YK:n kestävän kehityksen- ja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa tukien samalla Suomen uutta Afrikka-strategiaa!