Työ- ja elinkeinoministeriön opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille on julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut oppaan OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille. OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ovat valtioiden monikansallisille yrityksille esittämiä suosituksia vastuullisesta liiketoiminnasta. Opas kertoo lyhyesti, mitä ohjeet sisältävät ja miten ohjeiden noudattamista seuraava kansallinenyhteyselin toimii Suomessa.

Opas löytyy sekä suomeksi että englanniksi.

Opas suomeksi / englanniksi.

avaa sulje