Tuen myöntämisen jälkeen

Tutustu alla oleviin ohjeisiin, kun sinulle on myönnetty liikekumppanuustukea.

Saatuasi myönteisen päätöksen liikekumppanuustukihakemuksellesi on tärkeää, että tutustut perusteellisesti ulkoministeriön valtionavustuspäätökseen ja sen liitteisiin. Muista täyttää myös mahdollisimman pian sitoumuslomake, jolla sitoudut tuen ehtoihin.

Pääset lataamaan ulkoministeriön valtionavustuspäätöksen ja hankkeellesi hyväksyttyjen kustannusten erittelyn valtion asiointipalvelusta valitsemalla ”Lataa päätös liitteineen”. Käy läpi päätös ja hyväksytyt hankekustannukset tarkasti, sekä tarkista hankkeellesi annetut suuntaa-antavat kehitysvaikutustavoitteet. Perehdy samalla myös tuen ehtoihin.

Hyväksytty hankebudjetti on sitova ja sitä tulee noudattaa hankkeen toteutuksen aikana. Mahdollisia hankebudjetin ulkopuolisia kustannuksia ei välttämättä hyväksytä, ellei tuensaaja ole hakenut ja saanut etukäteishyväksyntää budjettinsa muuttamiselle.

Hankesuunnitelmassa ja hankebudjetilla ilmoitetut ajankohdat eivät kuitenkaan ole sitovia, vaan hyväksytyn budjetin mukaisia suoritteita voi tehdä myös muina kuin alun perin suunniteltuina ajankohtina. Tuki tulee kuitenkin hakea maksuun viimeistään tuen erääntymispäivänä (lisätietoja maksupyyntö- ja raportointiohjeet -sivulta).

Sitoudu liikekumppanuustuen ehtoihin

Myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneiden organisaatioiden tulee sitoutua noudattamaan liikekumppanuustuen ehtoja. Organisaatioiden tulee lähettää sitoumuslomake asianmukaisesti täytettynä valtion asiointipalvelussa mahdollisimman pian valtionavustuspäätöksen saamisesta, kuitenkin aivan viimeistään ensimmäisen maksupyynnön yhteydessä.

Sitoumuslomake täytetään asiointipalvelussa Kehitysyhteistyöasiat-välilehdellä. Valitse välilehdellä oikea tukimuoto eli liikekumppanuustuki, jonka alta avautuu ohje sitoumuslomakkeen täyttämiseen.

Jos haluat muuttaa hankesuunnitelmaa tai budjettia, täytä ensin muutoshakemus

Muista, että hyväksytty hankebudjetti on sitova. Jos hankkeen edetessä haluat kuitenkin muuttaa hankesuunnitelmaa tai sille hyväksyttyä budjettia, sinun tulee hakea lupaa täyttämällä muutoshakemus. Lupa pitää hakea ennen kuin mitään muutoksia on tehty.

Löydät lomakkeen asiointipalvelusta, Vireillepannut asiat -välilehdeltä klikkaamalla kyseisen liikekumppanuustukihankkeen hakulomakkeen otsikkoa. Tätä kautta pääset Asian tiedot -välilehdelle, jonka alareunassa näkyy painike ”Muutos/Täydennys”. Mikäli esität muutoksia hankkeesi budjettiin, on usein helpointa tehdä muutosehdotukset hyväksyttyyn hankebudjettiin värikoodien avulla (esim. korostamalla punaisella kustannukset, joita haluat leikata, ja toisella värillä kustannukset, jotka esität lisättäväksi).

Tuen erääntymispäivää tai myönnetyn tuen kokonaissummaa ei ole mahdollista muuttaa.

Tukeen liittyvät raportointivelvoitteet

Tuensaajat, joille on maksettu liikekumppanuustukea, ovat velvollisia raportoimaan hankkeen etenemisestä. Finnpartnership lähettää sähköpostitse lyhyen, hankkeen etenemistä koskevan määräaikaiskyselyn noin 8 kk, 16 kk ja 24 kk tuen myöntämisen jälkeen (yhteensä kolmesti).

Hankkeen etenemisestä tulee raportoida myös maksupyyntöjen yhteydessä (lisätietoja maksupyyntö- ja raportointiohjeet -sivulta).

Lisäksi tuensaajille toimitetaan kolmantena ja neljäntenä vuonna tuen myöntämisestä seurantakysely, jonka avulla mitataan hankkeen pidemmän aikavälin tuloksia ja vaikutuksia kohdemaissa. Esimerkiksi vuonna 2023 tukea saanut hanke voi siis odottaa saavansa seurantakyselyn sähköpostiinsa vuosina 2026 ja 2027. Myös seurantakyselyyn vastaaminen on pakollista.