Kehitysmaatuonti

Suunnitteletko tuontia kehitysmaista?

Kehitysmaissa on osaamista ja tuotteita, joilla on Suomessa kysyntää. Globaalissa maailmassa vientikauppa on yksi kehitysmaiden talouskasvun tunnusmerkeistä.

 

Viennin kautta kehitysmaiden tuotteet saavat laajennettua markkinoitaan. Vienti mahdollistaa suurempia tuotantomääriä, usein korkeampaa hintaa sekä laajempaa ja kehittyneempää tuotevalikoimaa. Kaikki nämä ovat kehittyvän yhteiskunnan yritystoiminnan tunnusmerkkejä. Tuonti Suomeen voikin olla tehokas tapa aikaansaada positiivisia kehitysvaikutuksia tuotteen lähtömaahan esimerkiksi paikallisten osaamisen kehittymisen ja luotujen työpaikkojen kautta.

 

Tietoa yrityksille kehitysmaatuonnin tueksi

Finnpartnership jakaa tietoa kehitysmaatuontiin liittyvistä toimijoista, markkinoista ja tietolähteistä sekä tuontia ja vientiä harjoittavista yrityksistä. Alle olemme koonneet kehitysmaatuontia tukevia tahoja ja palveluita, joita kannattaa hyödyntää tuontihanketta suunnitellessa.


Finnpartnershipin Matchmaking-palvelusta kumppaneita myös tuontiin

Finnpartnership välittää yritysten jättämiä liikekumppanuusaloitteita kehitysmaista suomalaisyrityksille. Maksuttoman Matchmaking-palvelun avulla yritykset kehitysmaasta voivat etsiä Suomesta myös jakelijaa tai edustajaa tuotteelleen. Suomalaisia liikekumppaneita etsivät yritykset voivat rekisteröityä palveluun tämän linkin takaa. Liikekumppaneita etsiviin yrityksiin voi puolestaan tutustua toimialoittain ja/tai maittain Matchmaking-hakua hyödyntäen.


Tuotekohtaiset tuontiraportit

Tuotekohtaisten tuontiraporttien avulla saat tietoa sekä tuotteesi tuonnin kannalta olennaisista huomioitavista asioista että yleistä tietoa tuotteen Suomen markkinoista.

Coffee in Finland -raportti (1.3MB)

Tea in Finland -raportti (1MB)

Cocoa in Finland -raportti (1.6MB)

Spices and Herbs in Finland -raportti (1.3MB)


EC:n Trade Helpdesk (entinen Export Helpdesk)

Euroopan komission kehitysmaille tarkoitetusta Trade Helpdesk –palvelusta saa nopean avun tuontihanketta suunnitellessa. Se tarjoaa tietoa muun muassa tuontitulleista, alkuperäissäännöistä, veroista ja muista vaatimuksista. Sivuilta löytyy myös tuontitilastot tuotteittain. Trade Helpdesk


Exporting to the Nordic Countries -opas (2011)

Finnpartnership on yhdessä ulkoasiainministeriön, Danidan (The Danish International Development Assistance) ja Trade Promotion Programme of the Swedish Chambers of Commercen kanssa julkaissut kehitysmaiden vientiyrityksille suunnatun Exporting to the Nordic Countries –oppaan. Oppaassa esitellään kehitysmaaviejille hyödyllisiä asioita mm. tullimaksuista, EU:n lainsäädännöstä, tuotestandardeista ja hinnan muodostamisesta, sekä listataan kehitysmaaviejille hyödyllisiä linkkejä. Opas sisältää myös perustietoa Pohjoismaista ja niiden markkinoista.
Exporting to the Nordic Countries -opas (3MB)


Tullihallitus
Tuontiin liittyvien yksityiskohtaisten vaatimusten osalta voi olla yhteydessä myös tullihallitukseen. Tulli


Evira
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tutkii ja valvoo, että Suomessa elintarvikkeet ovat turvallisia ja laadukkaita. Eviralta saa tietoa, mitä tulee huomioida tuodessa elintarvikkeita, eläimiä tai kasveja Suomeen. Evira


Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)
CBI tukee kehitysmaiden vientiyrityksiä pääsyssä EU-markkinoille tarjoamalla yrityksille koulutusta ja tukea vientipotentiaalin kehittämisessä, etsimällä kontakteja EU-alueen yrityksiin sekä tarjoamalla yrityksille tietoa EU-markkinoista. CBI


Import Promotion Desk (IPD)
IPD tarjoaa neuvontaa, verkostoja ja vientivalmiuksien kehittämispalveluita kehitysmaiden PK-yrityksille, jotka etsivät myyntikanavia ja uusia asiakkaita EU-markkinoilta. IPD on Saksan tukku- ja ulkomaankaupan liiton sekä yksityissektorin kehitysyhteistyöjärjestö sequa gGmbH:n toteuttama ohjelma. IPD


Ulkoministeriön markkinoillepääsy-yksikkö
Ulkoministeriö pyrkii aktiivisesti helpottamaan tuontia ja ratkaisemaan kehitysmaista peräisin olevien tuotteiden ja palveluiden kohtaamia kaupanesteitä. Ulkoministeriö tarjoaa palvelujaan yrityksille ja järjestöille. Mikäli olet törmännyt tuontikaupan esteisiin tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston markkinoillepääsyasioiden yksikköön. Palvelu koskee kaikkia maita. UM:n markkinoillepääsy-yksikkö


Liikekumppanuustukea myös tuontihankkeisiin

Suomalaiset yritykset ja järjestöt voivat hakea Finnpartnershipin kautta taloudellista tukea kestävään liikesuhteeseen tähtääviin tuontihankkeisiin kehitysmaiden toimijoiden kanssa. Näin sekä tuetaan kehitystä kohdemaissa, että edistetään suomalaisyritysten toiminnan laajentumista uusilla markkinoilla. Liikekumppanuustukea ei myönnetä vientiin tähtääviin hankkeisiin.

 

avaa sulje