Sukupuolten välinen tasa-arvo Finnpartnershipin fokuksessa toimintakaudella 2019-2021

10.1.2019

 

Ulkoministeriön liikekumppanuusohjema Finnpartnership jatkaa perustoimintojensa, liikekumppanuustuen ja Matchmaking-toiminnan, pyörittämistä entiseen malliin uudella toimintakaudella 2019 – 2021. Ohjelmaa hallinnoi Finnfund. Juuri alkaneella kaudella tärkeänä tavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo kauppaa tukevassa kehityksessä. Naisten johtamia ja naisten omistamia yrityksiä tavoitellaan kehitysmaista enemmän ja määrätietoisemmin kumppaneiksi suomalaisyrityksille. Myös naisyrittäjien määrää suomalaisissa liikekumppanuustuen asiakkuuksissa pyritään nostamaan.

Kauden fokus näkyy konkreettisina toimina, kuten kutsuttavien naisyrittäjien kiintiöinä kehitysmaissa pidettävissä Doing Business with Finland -seminaareissa sekä erityisesti vain naisyrittäjille tarkoitettuina seminaareina. Vuonna 2019 tällaisia seminaareja järjestetään ainakin huhtikuussa Tunisiassa (design/home decor/crafts) ja toukokuussa Ruandassa (ICT-based services).

”Women only” -bisnesseminaarin idea syntyi Ruandassa syyskuussa 2018 UN Womenin, Ruandan naisyrittäjien kauppakamarin, Finnpartnershipin ja kansalaisjärjestöjen yhteisessä suunnittelupalaverissa, jossa ideoitiin käytännön toimintamalleja Finnpartnershipin tulevan toimintakauden gender-fokuksen jalkauttamiseksi. Päätettiin, että ”women only” -mallia lähdetään kokeilemaan, koska oli havaittu, että pääosin miesvaltaisissa seminaareissa naisyrittäjät tai naisjohtajat eivät juuri käytä puheenvuoroja ja Matchmaking-pöydässä he monesti jäävät odottelemaan vuoroaan. Tämä on harmillista siitäkin syystä, että suomalaiset saavat onnistuessaan monesti naisvetoisista yrityksistä hyviä ja sitoutuneita liikekumppaneita. Nostamalla sukupuolten välisen tasa-arvon kauden fokukseen Finnpartnership tukee myös Suomen näkyvyyspyrkimyksiä valtion jakaman Gender Equality Price -palkinnon suhteen.