Uusi pilottiverkosto auttaa löytämään kumppanin kehitysmaan yritykselle

Finnpartnershipin uusi pilottiasiantuntijoiden verkosto auttaa suomalaisia ja kehitysmaiden yrityksiä yhteistyön käynnistämisessä. Ohjelmistoyritys Craspp löysi tätä kautta kumppanin Vietnamista.

Finnpartnership tehostaa Matchmaking-palveluaan lisäämällä konsulttien käyttöä, kun suomalaisyritysten ja kehitysmaiden yritysten välille etsitään uusia liikekumppanuuksia. Yrityksille palvelu on edelleen maksuton. Syksyllä 2013 käynnistyneessä pilottihankkeessa Finnpartnership on hakenut asiantuntijaverkostoonsa itsenäisiä konsultteja ja konsulttiyrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan linkkinä yritysten välissä, yhdistämään potentiaaliset kumppanit ja avustamaan yhteistyön aloittamisessa. Kiinnostuneille konsulteille järjestettiin koulutus Finnpartnershipin instrumenttien hyödyntämisestä.

Laatu ratkaisee konsultin valinnan

Pilottihankkeessa Finnpartnership on poiminut kehitysmaista tulleiden liikekumppanuusaloitteiden joukosta potentiaalisimmat yritykset, joille lähdetään hakemaan kumppania pilottiasiantuntijan avulla. Toimeksiannon saava asiantuntija valitaan tarjouskilpailulla. Työn hinta on määritelty etukäteen, joten valinta tehdään määrättyjen laadullisten kriteereiden mukaan. Tarjouksia arvioitaessa otetaan muun muassa huomioon konsultin toimialatuntemus, verkostot suomalaisessa yrityselämässä sekä kyky hahmottaa yritysten välisiä mahdollisia yhteistyön muotoja. Pilottihankkeesta on saatu hyviä kokemuksia, ja verkostoon on kevään aikana haettu lisää asiantuntijoita. Ohjelma on edelleen avoin kiinnostuneille.

Molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus

Yksi pilottiverkoston kautta kumppanin löytäneistä yrityksistä on vietnamilainen Unitech, joka aloitti kesäkuussa 2014 yhteistyön rovaniemeläisen ohjelmistokehitysyritys Craspp Oy:n kanssa. ”Etsimme kumppania pienistä ja keskisuurista suomalaisyrityksistä, jotka haluavat ulkoistaa ohjelmistotyötä”, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Unitechin edustaja Ta Thi Tram Anh sanoo. Suomalais- ja vietnamilaisyritysten välisenä linkkinä toimi Juha Merisen konsulttiyritys SMART Internationalization. Merinen on ollut tähän mennessä toteuttamassa kolmea Finnpartnershipin yhdistämistoimeksiantoa. Unitechin ohella hän on löytänyt suomalaisen kumppanin myös perulaiselle ja kolumbialaiselle yritykselle.

Merisen mukaan tuloksellinen toiminta edellyttää, että pilottiasiantuntija pystyy hahmottamaan molempia osapuolia hyödyttävän kokonaisuuden. ”Onnistumismahdollisuuksia parantaa se, että kehitysmaan yritys osaa tuotteistaa tarjontansa ja kertoa selkeästi, millaista osaamista se voi suomalaisyrityksille tarjota. Myös kielitaitoista henkilökuntaa tarvitaan. Unitechillä kaikki nämä asiat ovat kunnossa”, Merinen selvittää.

Craspp kiinnostui vietnamilaisyrityksestä

Toimeksiannon saatuaan Merinen perehtyy ensiksi kehitysmaan yritykseen ja on yhteydessä sen edustajiin. Sen jälkeen hän lähtee käymään läpi verkostojaan ja etsimään suomalaisia yrityksiä, jotka saattaisivat olla yhteistyöstä kiinnostuneita. ”Merinen otti yhteyttä ja kysyi, kiinnostaisiko tutustua asiaan. Otimme haasteen vastaan katsoaksemme, mitä yhteistyöstä voisi löytyä”, Craspp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Auvo Severinkangas sanoo.

Craspp on erikoistunut toimittamaan asiakasyrityksille vaativia ohjelmistoratkaisuja, jotka perustuvat tavallisesti mobiilisovellusten kehittämiseen ja pilvipalvelujen hyödyntämiseen. Omassa tuotekehitystoiminnassaan yritys ei ole käyttänyt aiemmin ulkomaalaisia alihankkijoita. Crasppin asiakkaat ovat tätä tehneet, mutta kokemukset eivät ole olleet Severinkankaan mukaan kovin myönteiset. ”Olimme positiivisesti yllättyneitä vietnamilaisen Unitechin tavasta toimia ja millaisia ratkaisuja he pystyvät tuottamaan. Tämä sopi hyvin yhteen Crasppin tarpeiden kanssa.”

Onnistuminen edellyttää avoimuutta

Craspp hyödyntää Unitechin osaamista uuden SaaS-palvelun kehittämisessä. SaaS (Software as a Service)-palvelussa ohjelmistoja ei asenneta asiakkaan laitteistoihin, vaan ne toimivat palveluntarjoajan ylläpitämältä palvelimelta internetin kautta. ”Lähetämme Vietnamiin listan vaatimuksista, joita palveluun tuotettavilta lisäominaisuuksilta edellytetään. Työ tehdään Crasppin projektihallinnon ohjauksessa. Vuorovaikutteisessa toimintatavassa olemme lähes päivittäin yhteydessä Vietnamiin”, Severinkangas sanoo. Severinkankaan mielestä yhteistyön onnistumisessa on tärkeää, että kotiläksyt on tehty ja suomalaisyritys on perehtynyt vietnamilaiseen yrityskulttuuriin. ”Onnistuminen kulminoituu kahteen asiaan: avoimuuteen ja hyvään keskinäiseen viestintään. Myös kielteisistä asioista pitää pystyä puhumaan heti kun niitä ilmenee”, Severinkangas muistuttaa.

avaa sulje