Sibesonken mobiilipalvelulla apua miljoonille maanviljelijöille Itä-Afrikassa

Espoolainen mobiilipalveluyritys Sibesonke Oy perustettiin vuonna 2009. Yritys on alusta lähtien suunnannut toimintaansa kehittyville markkinoille. Yritys on menestyksekkäästi pilotoinut mobiilipalveluja maanviljelijöille Tansaniassa ja on nyt edennyt projektinsa kaupalliseen vaiheeseen. Sibesonke sai Finnpartnershipiltä Liikekumppanuustukea hankkeensa alkuvaiheen selvityksiin, jotka olivat välttämättömiä ennen tytäryrityksen perustamista ja yhteistyön aloittamista Tansaniassa.

Sibesonke julkisti maaliskuussa 2013 yhteistyösopimuksen Tansanian maatalous-, ruokaturva- ja osuuskuntaministeriön sekä karja- ja kalastusministeriön kanssa. Ministeriöiden on yhteistyön ansiosta helpompi levittää matkapuhelimitse ajantasaista maatalouteen liittyvää tietoutta 33 miljoonalle tansanialaiselle maanviljelijälle. Hankkeen tavoitteena on laajentaa elämää helpottavien palveluiden portfoliota ja tarjota palvelut köyhemmän kansanosan massamarkkinoille maanlaajuisesti. Sibesonke tarjoaa palveluun sekä teknologisen alustan että liiketoimintamallin. Palvelun tarkoituksena on parantaa alueen maatalouden tuottavuutta ja ruokaturvaa taloudellisesti kestävällä tavalla.

Yhteistyön kick-off –tapahtuma järjestettiin 12.3.2013 Dar Es Salaamissa ja tilaisuuteen osallistuivat maatalousministeriön kansliapäällikkö Mohamed S. Muya sekä muita ministeriön vanhempia virkamiehiä. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan myös Suomen suurlähettiläs Sinikka Antila, joka painotti Suomen Tansanian suurlähetystön vahvaa tukea yhteistyölle. Toukokuussa 2013 Sibesonke osallistuu ministeri Heidi Hautalan ja ministeri Alexander Stubbin ministerivierailulle Tansaniaan. Ministerivierailun aikana Sibesonke avaa tytäryhtiönsä Sibesonke East Africa Ltd:n toimiston Dar Es Salaamissa.

Tukea Finnpartnershipiltä

Sibesonke on saanut rahallista tukea Finnpartnershipiltä partnereiden identifiointiin, hankkeen esiselvityksiin sekä paikallisen henkilökunnan koulutukseen. Juha Hynysen (operatiivinen johtaja Sibesonkella) mukaan Finnpartnershipin ja muiden alkuvaiheen rahoittajien rooli on ensiarvoisen tärkeä etenkin aloitteleville yrityksille, jotka suuntaavat kehittyville markkinoille. ”Finnpartnershipin tuki on ollut ratkaisevan tärkeä hankkeemme onnistumisen kannalta.”

Tukea kaivataan erityisesti perustettaessa yritystä kohdemarkkinoille sekä käynnistettäessä varsinaista liiketoimintaa. Vasta sen jälkeen yritykset voivat aloittaa neuvottelut sijoittajien kanssa. ”Finnpartnershipin tuki yhdistettynä yrittäjien omiin ja enkelisijoittajien panostuksiin ovat edellytys menestystarinoiden syntymiselle”, Hynynen korostaa.

Toimivat ratkaisut strategisesti tärkeitä maatalouden tehokkuuden lisäämisessä

Heikko liikenne- ja viestintäinfrastruktuuri tarkoittaa Tansanian kaltaisten valtioiden maanviljelijöille sitä, että heidän on vaikea saada elintärkeää maatalouteen liittyvää tietoutta sekä koulutusta hyväksytyistä maatalouskäytännöistä. Sibesonken innovatiivinen mobiilipalvelu tarjoaa kustannustehokkaan ja helposti levitettävän ratkaisun näihin ongelmiin. Viljelijät saavat palvelun kautta ajantasaisia sääennusteita sekä opastusta viljan ja karjan kasvatukseen, kuten neuvoja tuholaisten ja sairauksien torjuntaan liittyen. Tämä tarjoaa Tansanian pienviljelijöille uudenlaisen mahdollisuuden kasvattaa satoaan ja siten kuroa umpeen tuottavuuskuilua Tansanian ja muiden maailman alueiden väliltä.

Suomalaiselle Sibesonkelle yhteistyö Tansaniassa on suuri harppaus kohti palkintoja saaneen ja patentoidun mobiiliyhteisöalustan laajentamista Itä-Afrikkaan. Elintasoa parantava ja yhteisöllisyyteen perustuva sisältö on ensi kertaa tarjolla tavallisille matkapuhelimille kehittyvillä markkinoilla.

“Uskomme, että maailmassa, jossa ruoan hinta nousee jatkuvasti, maatalouden tehokkuutta kasvattavat ja paikallisia maanviljelijöitä palvelevat palvelut eivät ole ainoastaan erittäin kannattavaa liiketoimintaa, vaan niistä tulee globaalisti strategisesti tärkeitä”, sanoo Uwe Schwartz, Sibesonke Oy:n toimitusjohtaja. ”Olemme erittäin innostuneita ministeriöiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Mobiilioperaattoreiden kanssa tehtävässä yhteistyössä helposti levitettävä ratkaisumme tarjoaa pohjan terveelle liiketoiminnalle, joka on relevanttia kaikille kehittyville talouksille ympäri maailman”. Sibesonke kehittää jatkuvasti palveluidensa sisältöä ja toimivuutta turvatakseen itselleen etumatkan Tansanian innovaatioympäristössä. Tulevat elintasoa nostavat palvelut keskittyvät tansanialaisten terveyteen.

Suomen suurlähetystö tukee suomalaisia yrityksiä

Suomi on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Tansanian kanssa eri sektoreilla, kuten maataloudessa ja metsätaloudessa. ”Vahva suhteemme on johtamassa uudenlaiseen kumppanuuteen, joka perustuu työpaikkojen luomiseen korkeaan teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvän liiketoiminnan kautta”, Sinikka Antila kommentoi kick-off –tapahtumassa.

Suurlähettiläs Antila jatkoi painottaen, että Sibesonken tarjoama palvelu on aidosti kaikenkattava. Sillä on potentiaalia olla kaikkien tansanialaisten käytettävissä huolimatta heidän sijainnistaan tai käyttämästään matkapuhelinmallista. ”Suomelle on erittäin tärkeää tukea tämänkaltaisia ”base of the pyramid” –innovaatioita, jotka auttavat Tansanian kehitysohjelma 2025:n toteutumista”, totesi suurlähettiläs Antila.

Sibesonke Oy:n lehdistötiedote 12.3.2013.

Suomen suurlähetystö, “mFarming innovations for all”.

avaa sulje