Pakistanin it-osaaminen yllätti suomalaisyrityksen

Tamperelainen BearIT löysi Finnpartnershipin Matchmaking-palvelun kautta kumppanin Pakistanista. Maan it-osaaminen yllätti myönteisesti.

BearIT on tamperelainen ohjelmistotalo, joka tekee sähköisiä tietojärjestelmiä ja mobiilisovelluksia kokonaistoimituksena asiakkaille tai osana asiakkaiden hankkeita. Vuonna 2013 perustettu yritys on nyt keskittymässä omaan tuotekehitykseen. Kehitteillä ovat työajan kirjaukseen suunniteltu mobiilisovellus ja digitaalinen terveydenhuollon järjestelmä.

BearIT:n perustaja Teemu Karhu työskenteli aiemmin it-alan ulkoistuspalveluja tarjoavassa Logicassa. Hänen tiimissään oli pakistanilaisia it-alan ammattilaisia, mistä syntyi ajatus teettää osa BearIT:n ohjelmistotyöstä Pakistanissa. Valmistelut olivat käynnissä, kun Karhu pysähtyi kesällä 2014 keskustelemaan Finnpartnershipin ständille pk-yritysten kansainvälistymistapahtumassa Tampereella. ”Finnpartnershipin ihmiset kertoivat, millaista tukea ja palveluja on tarjolla. Lopulta asiat lähtivät nopeasti liikkeelle. Yhteistyö sattui hyvään saumaan, koska olimme ennättäneet jo alustavasti valmistella lähtöä Pakistaniin”, Karhu sanoo.

Matchmakingistä sopiva kumppani

BearIT haki ja sai Finnpartnershipin liikekumppanuustukea kumppaneiden identifiointiin sekä esihankeselvityksen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Hakuprosessi oli Karhun mielestä kohtalaisen työläs, sillä täytettäviä lomakkeita oli paljon. ”Toisaalta prosessi oli vaivannäön arvoinen. Sen aikana oli käytävä yrityksen asiat läpi ja tarkennettava tavoitteita. Koordinaatit olivat jo ennestään selvät, mutta Finnpartnershipin tuesta tuli Pakistan-hankkeemme starttimoottori.”

BearIT selvitti Pakistanissa kahta vaihtoehtoa: tytäryhtiön perustamista tai yhteistyökumppanin hankkimista. Vaaka kallistui aluksi jälkimmäiseen, kun Finnpartnershipin Matchmaking-palvelun kautta löytyi sopiva ehdokas kumppaniksi. ”Kyse on pääkaupunki Islamabadissa toimivasta it-talosta, jolla on toimipisteitä muuallakin Pakistanissa. Yritys on tehnyt ohjelmistotöitä etenkin taloushallinnon puolella, mikä sopii erinomaisesti tarpeisiimme.” Karhun mukaan seuraava askel etabloitumisessa on tytäryhtiön perustaminen. BearIT Pakistan Ltd:n rekisteröintiprosessi on laitettu hiljattain liikkeelle.

It-alalla paljon potentiaalia

BearIT on teettänyt Pakistanissa tuotekehitykseen liittyvää ohjelmointityötä. Ensimmäiset kokemukset yhteistyöstä ovat Karhun mukaan hyvät. ”Pakistanilaisesta yrityksestä voi tulla meille pitkäaikainen kumppani. Työn laadussa on vielä hieman hiomista, mutta sitä olemme lähteneet yhdessä parantamaan.” Karhun mielestä Pakistanin it-alalla on runsaasti osaamispotentiaalia. Parannettavaa on etenkin liiketoimintaosaamisessa. Myös parhaita käytäntöjä tulisi ottaa käyttöön nykyistä enemmän ohjelmistojen kehittämisessä ja testauksessa.

Karhu on perehtynyt Pakistanin it-alan koulutukseen ja työkulttuuriin laajemminkin. Hänelle on ollut yllätys, että sikäläisten ammattilaisten osaaminen sopii hyvin yhteen länsimaalaisten it-yritysten tarpeisiin. ”Pakistan on jäänyt it-asioissa Intian varjoon. Maassa ei ole omasta takaa it-alan isoja toimijoita kuten Intiassa. Pakistanissa on tehty paljon it-alan alihankintaa, mutta isoista kokonaisuuksista ei ole vielä kehittynyt omaa osaamista.” It-alalla käytetyt työkalut ja englannin kieli ovat yhteisiä kaikissa maissa.

Karhu muistuttaa kuitenkin, että erilaiset yrityskulttuurit on otettava tarkasti huomioon valtioiden rajat ylittävissä hankkeissa. ”Pakistanissa islamin rooli on vahva. Esimerkiksi tärkeiden uskonnollisten juhlien aikana kukaan ei ole siellä töissä.”

Kohti kansainvälisiä markkinoita

Karhu korostaa, että it-alan ohjelmointityön ja palveluiden ulkoistaminen ulkomaille vaatii hyvää suunnittelua ja vahvaa osaamista muun muassa prosessijohtamisessa. Hän on nähnyt työurallaan useita hankkeita, joissa tavoitellut kustannussäästöt ja muut hyödyt ovat jääneet toteutumatta. Suomessa it-alan ulkoistamispalveluja tarjoavat lähinnä vain suuret toimijat. Karhu uskoo, että markkinarakoa on myös pienemmille toimijoille, jotka pystyvät vastaamaan etenkin pk-yritysten tarpeisiin.

Karhun mukaan BearIT hakee kasvua entistä enemmän kansainvälisiltä markkinoita. ”Käymme keskusteluja useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa ulkomailla. Yhteistyösuhde Pakistaniin lisää omalta osaltaan suomalaisen pk-yrityksen uskottavuutta maailmalla.”

avaa sulje