Pajat Solutions Oy:n tiedonkeruujärjestelmä tehostaa syövän seulontaa Intiassa

Tiedonkeruujärjestelmiä kehittävän Pajat Solutions Oy:n ja kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomen yhteistyön tuloksena syntynyt Poimapper-tiedonkeruujärjestelmä on tällä hetkellä käytössä noin kymmenessä eri projektissa kehitysmaissa – esimerkiksi Intiassa Poimapperia käytetään suusyövän seulomisen tukena. Mobiilipalveluilla päästään tehokkaasti ja edullisesti käsiksi hankalissakin olosuhteissa suurten väestömäärien kasvavaan terveyspalveluiden tarpeeseen. Pajat Solutions sai Finnpartnershipin tukea terveydenhuollon syöpäseulontajärjestelmän kehittämisprojektin alkuvaiheen selvityksiin Intiassa.

Pajat Solutionsin kehittämä Poimapper-pilvipalvelu on mobiilikäyttöinen tiedonkeruujärjestelmä, jonka avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi terveydenhuollon kenttätehtävissä. Mobiililaitteeseen syötetty tieto siirtyy suoraan pilvipalveluun ja on välittömästi etäälläkin toimivien henkilöiden saatavilla. Esimerkiksi terveydenhuollossa potilastiedot on perinteisesti kerätty paperille, jolloin tiedon siirtäminen ja hallinnointi on hidasta. Poimapperin avulla kentällä toimivan hoitohenkilökunnan palveluun syöttämät tiedot ovat heti etäällä sijaitsevan lääkärin analysoitavissa, jolloin diagnoosin saaminen ei välttämättä vaadi matkustamista sairaalaan. Terveydenhuollossa ajantasaisella tiedolla voidaan säästää ihmishenkiä.

Finnpartnershipin tuella positiivisia kehitysvaikutuksia

Finnpartnershipin tuki on tarkoitettu kehitysmaihin suuntautuviin, kaupallisiin hankkeisiin, joilla on positiivisia kehitysvaikutuksia. Pajat Solutionsin palvelussa yhdistyvät sekä vastuullinen liiketoiminta että mahdollisuus tuottaa laajamittaisia positiivisia kehitysvaikutuksia esimerkiksi terveydenhoidon ja infrastruktuurin kehittämisen alueilla. ”Finnpartnershipin avulla on kartoitettu erityisesti terveydenhuollon ja kansalaisjärjestöjen tarpeita Intiassa Poimapperin tyyppisille palveluille. Selvityksillä luotiin meille parempaa ymmärrystä Intian tarpeista, jonka johdosta liiketoiminta on saatu lupaavasti käyntiin Finnpartership-yhteistyön päätyttyä”, kertoo Pajat Solutions Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lounamaa.

Intiassa Poimapperia on käytetty suusyövän seurannan lisäksi naisten anemian ja lasten aliravitsemuksen tarkkailuun Karnatakan osavaltiossa.

Intiassa väestöstä 68 % asuu maaseudulla ja heistä puolet köyhyysrajan alapuolella. Terveydenhoito ja muut julkiset palvelut eivät ole heidän saatavillaan. Kaikista Intian syöpätapauksista 40 % on suusyöpätapauksia. Etenkin maaseudulla diagnosointi ja hoidon saaminen on puutteellista.
Yleislääkärit voivat jakaa diagnostista tietoa sekä hoito-ohjeita paikallisyhteisöjen terveydenhoitohenkilökunnan kanssa heidän mobiililaitteidensa välityksellä. Monissa tapauksissa arviointiaika on lyhentynyt vuosista päiviin.

Suurin hyöty on tiedon nopeampi saaminen, esimerkiksi Karnatakan osavaltiossa aikaisemmin paperilla kerätty tieto on ollut usein jopa kaksi vuotta vanhaa koska tietoa ei saada kirjattua papereista mihinkään tietojärjestelmään. Poimapperilla potilastiedot saadaan välittömästi hoitohenkilökunnan tietoon. Esimerkiksi syövän hoidon seurannassa tällä on ratkaiseva merkitys. Erittäin merkittävänä on myös nähty se, että tieto on paljon luotettavampaa ja sisältää vähemmän virheitä kuin paperilla kerätty. Esimerkiksi suusyövästä otetut kuvat saadaan automaattisesti oikealle henkilölle kun aikaisemmin erikseen otetut kuvat oli usein liitetty virheellisiin potilastietoihin. Havaittujen epäselvyyksien korjaaminen paperilomakkeilla on usein hyvin hidasta ja vaikeaa, kun taas Poimapperilla virheitä tulee huomattavasti vähemmän ja ne ovat nopeasti korjattavissa.
Potilaita Poimapperin käyttö auttaa siten, ettei heidän tarvitse yrittää päästä mahdollisesti kaukana sijaitsevaan sairaalaan diagnosointia varten, vaan he voivat saada riittävää hoitoa jopa kotonaan.

Verkostoitumalla tuloksiin

Pajat Solutionsin yhteistyö Plan Suomen kanssa käynnistyi Pertti Lounamaan konsultoidessa Plan Suomea siitä, miten kansalaisjärjestön työssä voisi hyödyntää tietotekniikkaa ja siten tehostaa toimintaa. ”Planin kanssa sovittiin Kenian pilottihankkeesta ja samaan aikaan yhteistyön aloittamisen kanssa Nokian edullisiin puhelimiin tuli gps-paikannin, mikä mahdollisti palvelun luomisen”, kertoo Petra Hietaniemi. Pilottihankkeessa olivat mukana myös Aalto-yliopisto ja Nairobin yliopisto, jotka osallistuivat palvelun testaamiseen ja konseptointiin.

Verkostoituminen kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen kanssa on ollut merkittävä tekijä Poimapperin kehityksessä. ”Palvelumme synty on ollut verkostoitumisen tulosta. Ilman yhteistyötä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja akatemian välillä tämänkaltaiset hankkeet eivät olisi mahdollisia”, toteaa Petra Hietaniemi.

Pajat Solutions valittiin 14.5.2013 Ratkaisun Paikka 2013 -yritysvastuutapahtumassa European Corporate Social Responsibility Award 2013 -palkinnon saajaksi pk-yritysten sarjassa. Palkinnon Pajat Solutions sai Plan Suomen kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. Valintaperusteluiden mukaan Pajat Solutionsin hankkeen lähtökohtana on ollut globaalistikin merkittävän yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen: kuinka välittää ja analysoida helposti, edullisesti ja reaaliajassa tietoa esimerkiksi kriisialueiden veden- ja ruuanjakelusta tai sairauksien leviämisestä ja hoidosta kehitysmaissa.

avaa sulje