Pääasiakkaat vetivät Technionin Kiinaan

Elektroniikka- ja automaatioyhtiö Technion rakensi Kiinaan alihankintaverkoston Finnpartnershipin tuella.

Elektroniikan ja automaation suunnitteluun, valmistukseen ja jälkimarkkinapalveluihin erikoistuneen Technion Oy:n suurin kasvu on tullut viime vuosina kansainvälisiltä markkinoilta. Yhtiön toimitusjohtajan Markku Laaksosen mukaan oli selvää, että jossakin vaiheessa oli lähdettävä selvittämään myös Kiinan tarjoamia mahdollisuuksia.

”Suuri osa pääasiakkaistamme oli jo pistänyt pystyyn tuotannon Kiinassa, joten meidänkin oli alettava etsiä tapaa, jolla olemme maassa läsnä”, Laaksonen sanoo.

Perusteellinen arviointi Kiinaan lähdöstä

Raisiolaisyhtiössä puntaroitiin Kiina-strategiaa huolellisesti, sillä 45-50 työntekijän pk-yritykselle etabloituminen uuteen maahan olisi iso ponnistus. Laaksosen mukaan kasvumarkkinoilta poisjäänti olisi ollut kuitenkin vieläkin suurempi riski.

Aluksi Technion teetti Kiinassa yksittäisiä alihankintatöitä. Suuri askel otettiin vuonna 2008, kun suomalaisyhtiö perusti yrityksen Suzhouhun, noin 80 kilometriä Shanghaista länteen.

Toimipistettä hyödynnetään myynnin ja markkinoinnin sillanpääasemana. Sen keskeisin tehtävä on kuitenkin Kiinaan rakennetun alihankintaverkoston hallinta.

Liikkeelle kevyellä organisaatiolla

Etabloitumisvaiheessa oli jo nähtävissä maailmantalouden yskähtelyt, joten liikkeelle lähdettiin tarkoituksella kevyellä organisaatiolla. Technionilla on tällä hetkellä vain kaksi omaa työntekijää Kiinassa, mutta suomalaisyhtiön tilaukset työllistävät kymmeniä alihankintayritysten työntekijöitä.

”Oman tuotannon sijaan halusimme lähteä liikkeelle alihankintaverkoston kautta. Se on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Volyymien suurentuessa voimme joustavasti kasvattaa organisaatiotamme.”

Technionin tuotteet koostuvat räätälöidyistä ja vaativiin olosuhteisiin soveltuvista ohjausjärjestelmäratkaisuista, erikoisjohtosarjoista ja erikoistuotteista. Keskeinen asiakaskunta muodostuu ajoneuvokalustoja sekä työkoneita ja -laitteita valmistavista yrityksistä. Toimitukset tapahtuvat järjestelmätoimituksina, sopimustoimituksina tai sopimusvalmistuksena.

Laaksosen mukaan yrityksen ydinosaaminen on joustavassa ja tehokkaassa tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Työ tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Samat periaatteet pätevät myös Kiinassa.

”Keskeistä on laatu. Kerromme kumppaneillemme, mitä tuotteilta ja materiaaleilta edellytetään, kun niitä käytetään esimerkiksi vaativissa oloissa toimivien työkoneiden ohjausjärjestelmissä.”

Tukea kumppanien koulutukseen

Kiina-hankkeen valmisteluun ja teknologian siirtoon Technion sai tukea Finnpartnershipiltä. Laaksosen mukaan käytännössä kyse on ollut yhteistyökumppanien identifioinnista ja heidän koulutuksestaan.

”Valitut alihankkijat on perehdytetty teknologiaan ja osaamiseen, joita tilaamamme tuotteiden valmistus edellyttää. Finnpartnershipin tuella oli merkittävä rooli. Kiina-hankkeemme olisi todennäköisesti viivästynyt – jopa jäänyt tekemättä – ilman tukea.”

Etabloituminen Kiinaan sujui Laaksosen mukaan varsin mallikkaasti, vaikka alkuperäiset aikataulut eivät aivan pitäneetkään.

”Lainsäädäntö ja byrokratia vievät oman aikansa. Myös oikeiden kumppaneiden löytäminen on haasteellista. Kiinassa toimiminen on jatkuvaa oppimista.”

Suurin haaste on kuitenkin saada asiakkailta sitoumuksia tulevasta yhteistyöstä. Laaksonen korostaa, että pk-yrityksen lähtiessä uuteen maahan asiakkaiden tuki on todella merkittävässä asemassa.

”Taloudellinen tilanne on varmasti omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että asiakkaat eivät halua tehdä sitoumuksia. Meidän kannaltamme olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että tulevien toimitusten aikatauluista ja raameista voitaisiin jollakin tavalla sopia.”

Laatu ja luotettavuus kilpailuvaltteja

Technion joutuu Kiinassa vastaamaan paikallisten kilpailijoiden asettamaan haasteeseen.

”Samaan hintatasoon emme pääse millään kiinalaisten toimittajien kanssa. Meidän kilpailuvalttejamme ovat luotettavuus, palvelu ja joustavuus. Uskon, että asiakkaat arvostavat näistä tulevaa lisäarvoa.”

Laaksonen toivoo, että myös Kiinassa Technion voi palvella asiakkaitaan entistä paremmin ja toimittaa jatkossa entistä enemmän kokonaisia ratkaisuja.

Tämä edellyttää, että Kiinaan rakennettu alihankintaverkosto on hyvässä iskussa.

”Luotettavuus ja laatu ovat ykkösasioita. Asiakkaamme edellyttävät, että asiat tehdään sovitusti ja aikataulussaan.”

Globaali lama näkyy Kiinassa investointihyödykkeissä. Tilausten vähentyminen on vetänyt myös Technionin volyymejä alaspäin.

”Asetettuihin kasvulukuihin emme ole aivan päässeet. Tyydyttävälle tasolle olemme kuitenkin Kiinassa jo yltäneet. Uskon, että nousu alkaa Kiinassa aiemmin kuin Suomessa. Se antaa meille vetoapua.”

Technion Oy

avaa sulje