Kiina täydentää Norrhydron kasvustrategian

Sylinterivalmistaja Norrhydro laajentaa toimintaansa Kiinassa. Yritys on saanut tehdashankkeeseensa Finnpartnershipin Liikekumppanuustukea.

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu yritys, joka on viime vuosina keskittynyt hydrauliikkalaitteiden sylintereiden valmistukseen muun muassa metsäkoneisiin, laivoihin, satama- ja kaivoslaitteisiin.
Päämarkkinat ovat Suomessa ja Pohjois-Euroopassa, mutta muutama vuosi sitten yritys lähti hakemaan kasvua Kaukoidästä.
”Ensimmäinen askel oli alihankintaverkoston rakentaminen Kiinaan. Aloimme katsastaa myös oman tuotannon käynnistämistä, mutta vuoden 2008 finanssikriisi lykkäsi suunnitelmia”, Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög selvittää.

Liikkeelle yhteistyösopimuksen kautta

Norrhydro jatkoi kuitenkin laajentumismahdollisuuksien selvittämistä Kiinassa, ja yritys solmi yhteistyösopimuksen paikallisen Sunde Hydraulic -yhtiön kanssa.
Kumppani on Norrhydroa hieman pienempi hydraulisylintereiden valmistaja Changzhoun kaupungissa 200 kilometriä Shanghaista länteen.
”Yhteistyö on ollut oppimisprosessi, jossa kiinalaiset käytännöt ja yrityskulttuuri ovat tulleet tutuiksi.”
Trögin mukaan Kiinaan etabloitumiseen kannattaa varata aikaa.
”Siellä eivät asiat toteudu Euroopassa totutussa ajassa. Tärkeää on myös verkostojen rakentaminen ja henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiin ja paikallisiin viranomaisiin.”
Kiinan hydrauliikkamarkkinat ovat 2000-luvulla kasvaneet 20–40 prosentin vuosivauhtia. Ripeän vauhdin odotetaan kasvavan myös tulevina vuosina.

Oma tuotanto paras vaihtoehto

Yhteistyö Sunde Hydraulicin kanssa ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan riittävällä nopeudella kasvavaan kysyntään, joten Norrhydro lähti suunnittelemaan oman tuotantolaitoksen perustamista.
Trögin mukaan rakennustyöt etenivät hyvin, ja tuotanto Norrhydron tehtaalla Changzhoussa käynnistyi alkuvuodesta 2012. Omasta tuotannosta huolimatta osa valmistuksesta tapahtuu edelleen yhteistyökumppanin tehtaalla.
”Vaikka yhteistyö on ollut meille hyvä juttu, voimakas kasvuvaihe edellyttää kokonaan omissa käsissä olevaa tuotantoa. Näin voimme ohjata toimintaa tehokkaammin haluttuun suuntaan ja tehdä nopeasti tarvittavat investoinnit.”
Kiinassa Norrhydron päätuote ovat sylinterit. Täydessä iskussa tehtaan odotetaan olevan vuonna 2014. Silloin työntekijöitä on 250.

Kiinalle ei ollut vaihtoehtoja

Norrhydron toiminnan laajentaminen Kiinassa on Trögin mukaan välttämätöntä, sillä alan kasvavat markkinat ovat Aasiassa.
”Me haluamme olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Myös eurooppalaiset asiakkaamme ovat laajentaneet tuotantoaan Kiinaan. He haluavat käyttää paikallisesti valmistettuja sylinterejä.”
Euroopassa kokonaismarkkinat eivät Trögin arvion mukaan juuri kasva.
”Täällä kyse on enemmänkin markkinaosuustaistelusta. Sen sijaan Aasiassa markkinat jatkavat kasvuaan, mihin pääsemme Kiinan-tuotannon myötä mukaan.”

Kehitteillä uutta teknologiaa

Kasvava liiketoiminta täydentää Trögin mukaan erinomaisesti Norrhydron kasvustrategiaa. Siihen kuuluu myös kehitystyön alla oleva digitaalihydrauliikka.
Uutta teknologiaa kehitetään yhdessä muun muassa Tampereen yliopiston kanssa. Tavoitteena on tuoda markkinoille entistä tehokkaampia ja vähäpäästöisempiä hydrauliikkajärjestelmiä.
”Digitaalihydrauliikan keinoin voidaan säästää energiaa jopa 80 prosenttia. Kyse on siis hyvin merkittävästä innovaatiosta.”
Norrhydrolla on Suomessa noin sata työntekijää. Vuoden 2012 liikevaihdon Trög arvioi nousevan 16 miljoonaan euroon edellisvuoden 14 miljoonasta eurosta.
Trög korostaa, ettei Kiinaan siirry tuotantoa Suomesta. Changzhoun tehdas tekee tuotteita Aasian markkinoille. Tuotanto Suomessa menee puolestaan Euroopan markkinoille.
”Aasiassa toimivien asiakkaiden palveleminen ei onnistu Rovaniemeltä, josta tuotteiden laivaaminen Kaukoitään kestää kahdeksan viikkoa. Sama pätee toiseen suuntaan. Myös Euroopassa on parasta valmistaa tuotteet lähellä markkinaa.”

Finnpartnership tukee etabloitumista

Norrhydro on saanut Finnpartnershipin liikekumppanuustukea Kiinan liiketoimintoihin liittyvien kumppaneiden etsintään, hankeselvityksen tekemiseen, liiketoimintasuunnitelman laadintaan, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin sekä henkilökunnan koulutukseen.
”Etabloituminen kehittyville markkinoille on yleensä haastavaa, kuten tässäkin tapauksessa.
Yrityksen omat voimavarat eivät tähän välttämättä riitä”, Finnpartnershipin ohjelmajohtaja Siv Ahlberg sanoo.
Ahlberg huomauttaa, että Kiinassa toteutuneiden kehitysvaikutusten ohella Norrhydron investointihankkeella on myönteisiä seurauksia myös kotimaassa.
”Onnistunut etabloituminen kehittyville markkinoille vahvistaa yrityksen toimintaa myös Suomessa. Parhaimmillaan Aasia tuo sitä volyymia ja vipua, jonka avulla energiansäästöön tähtäävä tuotekehitys Suomessa saadaan kannattamaan”, Finnpartnershipin ohjelmajohtaja Siv Ahlberg sanoo.

Finnfund rahoittajana hankkeessa

Finnfund on rahoittanut Norrhydron tehdashanketta lainalla. Trögin mukaan Finnfundin rooli on ollut erittäin ratkaiseva.
”Kehitysmaihin investointi on pk-yritykselle iso ponnistus, johon on vaikea saada muita kotimaisia rahoittajia mukaan. Tällaiseen hankkeeseen liittyy monia riskejä, jotka yksityiselle rahoittajalle eivät ole välttämättä tuttuja.”
Finnfundin rahoituspäällikön Jussi Tourusen mielestä Norrhydron hankkeen rahoittaminen on hyvä esimerkki tavasta, jolla Finnfund tukee suomalaisten pk-yritysten etabloitumista kehitysmaihin.
”Hanke on myös osoitus siitä, että Finnfundia tarvitaan edelleen myös Kiinassa ja muissa kehittyneemmissä kohdemaissa”, Tourunen toteaa.
Tourusen mukaan hankkeen merkittävimmät kehitysvaikutukset liittyvät osaamisen siirtoon ja työpaikkojen luomiseen Kiinassa.
”Oman tuotannon käynnistäminen on Norrhydrolle tärkeä askel myös tulevaisuuden kannalta – esimerkiksi silloin, kun yritys kehittää ja tuo tulevina vuosina uutta energiaa säästävää digitaalihydrauliikkaa Aasian markkinoiden tarpeisiin.”

avaa sulje