Inspex hyödynsi Liikekumppanuustukea selvittäessään edellytyksiä etabloitua Kiinaan

Inspex on Oulusta lähtöisin oleva yritys, jonka perustajilla on pitkä kokemus säteilymittauksen ja kameratekniikan kehittämisestä. 2000-luvun alkupuolella ryhmä alkoi miettiä, kuinka terveydenhoidossa ja matkatavaroiden turvallisuustarkastuksissa käytettyä röntgenteknologiaa voitaisiin soveltaa elintarviketeollisuudessa.

”Näimme, että tässä on selvä markkinarako. Elintarviketehtaissa käytetään metallinpaljastimia ja optisia laitteita havaitsemaan vieraat esineet, mutta röntgenillä päästäisiin huomattavasti parempiin tuloksiin”, Inspexin toimitusjohtaja Mikko Nuutinen sanoo. Ongelma oli röntgenlaitteiden kalleus. Inspexissä lähdettiin kehittämään liiketoimintamallia, jossa laitteiden hinta saataisiin laskettua samalle tasolle metallinpaljastimien kanssa. Yrityksessä päädyttiin globaaliin verkostomalliin, jossa myyntiä, tuotekehitystä ja yrityksen muita toimintoja johdetaan Oulusta. Tuotteiden valmistus päätettiin aloittaa Kiinassa. Tuotantolaitoksen sijaintipaikaksi valikoitui terrakottasotilaistaan tunnettu Xi´an keskisessä Kiinassa, jossa suomalaisomisteiset Xi’an Xifen Software Technology Co. Ltd. ja Xi’an Xifen XMC Inspection Technology Co. Ltd. aloittivat toimintansa.

Finnfundin tulo Kiinan-hankkeen rahoittajaksi oli Nuutisen mukaan merkittävä asia. ”Hanketta käynnistettiin vuonna 2008, jolloin finanssikriisi alkoi vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen. Tuskin olisimme nyt tässä tilanteessa, ellei Finnfund olisi lähtenyt mukaan.”

Inspex käytti myös Finnpartnershipin tarjoamaa liikekumppanuustukea alkuvaiheen selvitystyöhön sekä toiminnan käynnistyttyä paikallisen henkilökuntansa kouluttamiseen.

Lue lisää hankkeesta Finnfundin sivuilta

avaa sulje