Aurinkoenergiayritys tähyää tosissaan Afrikkaan

Aurinkoenergialaitteita valmistava OPAM Solar suunnittelee toimintansa laajentamista Afrikassa. Kehitysmaihin sopivan liiketoimintakonseptin löytämiseen ja testaamiseen yritys on käyttänyt Finnpartnershipin tukea.

Helsinkiläisyritys OPAM Solar on valmistanut laboratorio- ja sähkölaitteiden ohjausjärjestelmiä vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 2004 yritys laajensi tuotevalikoimaansa aurinkoenergiatuotteisiin.
Alusta lähtien oli selvää, että kehitysmaista tulee suomalaisyrityksen kehittämien aurinkolaitteiden yksi keskeisimmistä markkina-alueista.

Suomalaisen ystävän kautta ensimmäinen kontakti löytyi Kosovosta. OPAM Solarin toimitusjohtaja Otto Manninen lähti kartoittamaan yritysten kansainvälistymiseen saatavilla olevia tukivaihtoehtoja ja löysi Finnpartnershipin, jonka tuella selvitettiin markkinoita ja tuotannon käynnistämismahdollisuuksia Kosovossa.

”Kosovo osoittautui kuitenkin meille hankalaksi toimintaympäristöksi. Sodasta oli kulunut tuolloin vielä sen verran vähän aikaa, ettei asettautuminen sinne ollut realistista”, Manninen sanoo.

Konsepti hioutui valmiiksi Kosovossa

Työ ei mennyt kuitenkaan hukkaan. Kosovoa varten OPAM Solarissa oli saatu aikaan liiketoimintamalli, jota pienellä viilauksella voitaisiin soveltaa muissakin kehittyvissä talouksissa.
Konsepti otettiin käyttöön, kun yritys lähti selvittämään seuraavaksi Afrikan aurinkoenergiamarkkinoita.

Kontakti Ghanaan löytyi Suomessa asuvan ghanalaisen kautta. Länsi-Afrikan maasta löytyi sopiva partneri, jonka kanssa OPAM Solar solmi sopimuksen tuotannon aloittamisesta.

”Ghanaa varten emme hakeneet Finnpartnershipin tukea. Aiempi yhteistyö luotettavan organisaation kanssa antoi meille kuitenkin taustatukea, kun neuvottelimme toiminnan käynnistämisestä Ghanassa.”

Keväällä 2010 aurinkopaneeleita, latausohjaimia ja asennustelineitä valmistava tuotantolaitos avattiin pääkaupunki Accraan. Suomesta Ghanaan tulivat tuotantolinjastot, työkalut, koneet ja koulutus. Työntekijöiden perehdytyksessä käytiin tarkasti läpi koko tuotantoprosessi komponenttien tilaamisesta tuotteiden valmistukseen.
Sovitun työnjaon mukaan ghanalainen partneriyritys pyörittää käytännön toimintaa. OPAM Solar keskittyy teknologiaan ja tuotekehitykseen sekä antaa tukea myös markkinoinnissa.

”Markkinoilla menestymiseen tarvitaan molempien osaamista. Kumppani tuntee parhaiten sikäläiset kohdemarkkinat ja tietää, miten ja kenelle tuotteita myydään.”

Myös Itä- ja Etelä-Afrikka kiinnostavat

Ghanasta saatujen hyvien kokemusten perusteella OPAM Solarissa alettiin miettiä toiminnan laajentamista muualle Afrikkaan. Selvitykset Kenian, Ugandan ja Sambian markkinoista ovat alkamassa. Tähän työhön suomalaisyhtiö on saanut Finnpartnershipin Liikekumppanuustukea.
”Näistä maista kiinnostavin on Kenia, jossa poliittisen tilanteen vakautuminen näyttää taas mahdollistavan taloudellisen kehityksen.”

Keniassa OPAM Solar tekee yhteistyötä Suomen World Visionin kanssa, jolla on maassa maaseudun kehittämishankkeita. Itä-Afrikan maiden ohella Mannista kiinnostaa jossakin vaiheessa selvittää myös Etelä-Afrikan mahdollisuudet.

”Etelä-Afrikka on maanosan teollistunein valtio. Aurinkoenergiamarkkinoita kasvattavat myös rakennusmääräykset, joiden mukaan uusiin rakennuksiin pitää asentaa auringolla toimivia vedenlämmitysjärjestelmiä.”

Tuotteet sopivat Afrikan oloihin

OPAM Solarin tuotevalikoima ulottuu teollisuuden aurinkosähköistämisestä pieniin kännykkälaturi- ja LED-valaistuspaketteihin. Pienjärjestelmät sopivat Mannisen mielestä erinomaisesti köyhille haja-asutusalueille, jotka ovat valtakunnallisen sähköverkon ulottumattomissa.

”Laite antaa iltaisin valoa, jotta lapset voivat tehdä läksyt iltaisin ja vanhemmat kotiaskareet. Lisäksi aurinkoenergialla ladataan kännykkä.”

OPAM Solarissa on varauduttu siihen, että kilpailu Afrikan markkinoilla on kovaa. Samoilla apajilla ovat muun muassa kiinalaiset aurinkoenergialaitteiden valmistajat.

”Ainoa keino vastata kiinalaiseen kilpailuun on valmistaa tuotteet paikan päällä Afrikassa, jossa työvoimakustannukset ovat Suomea selvästi alemmat.”

”Hinnan ohella Afrikassa vaaditaan myös laatua. Voimme taata länsimaisen laadun tuomalla mukaan suomalaiset tuotantolinjat, komponentit ja osaamisen.”

avaa sulje