AkkuSer Oy hakee tulevaa kasvua kehitysmaista

Akkujen ja paristojen kierrätykseen erikoistunut AkkuSer luo teollisuusmaiden ohella suhteita myös kehittyviin talouksiin. Finnpartnershipin Matchmaking-palvelu on auttanut kontaktien löytymisessä ja tulevien kasvumahdollisuuksien kartoittamiseen yritys aikoo hakea Liikekumppanuustukea.

EU:ssa akut ja paristot on lain mukaan toimitettava lajiteltaviksi, esikäsiteltäviksi ja kierrätettäviksi. Kehitysmaissa vastaavia velvoitteita ei ole, mutta ennen pitkää myös siellä asian järjestäminen tulee ajankohtaiseksi.

”Monet kehitysmaat ovat kiinnostuneita aloittamaan keräyksen. Nyt akut ja paristot päätyvät ympäristöön ja kaatopaikoille, joissa niiden sisältämät metallit saastuttavat maaperän ja pohjavedet. Puhdas vesi on entistä kallisarvoisempi luonnonvara”, AkkuSer Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pudas sanoo.

AkkuSer on Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla toimiva yritys, joka käsittelee ja hyödyntää käytetyt kuivaparistot ja -akut sekä käytetyt matkapuhelimet. Yrityksen kehittämässä teknologiassa lähes kaikki akkujen ja paristojen sekä puhelinlaitteiden sisältämät materiaalit eli metallit saadaan uusiokäyttöön.

Lainsäädäntö ensin kuntoon

Suomessa kerätyn materiaalin ohella Nivalaan tuodaan tuotteita Ruotsista, Virosta, Slovakiasta ja Itävallasta. Myös Uudesta-Seelannista on tullut ensimmäinen toimitus.
Kasvua liiketoiminnalle voi tulevaisuudessa löytyä myös kehitysmaista. Ensimmäisen tiedustelumatkan potentiaalisille markkinoille AkkuSer teki vuonna 2007 Malesiaan, jossa Pudas esitteli yrityksen toimintaa ja keskusteli viranomaisten kanssa.
”Keskustelimme muun muassa keräämiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Se tarvitaan sateenvarjoksi ennen kuin keräystä voidaan lähteä käytännössä järjestämään.”
Keräysjärjestelmän luominen on haastavaa. Jokaisessa maassa pitää päättää, kenen vastuulla akkujen ja paristojen keräys on ja miten toiminta käytännössä toteutetaan.

Matchmaking-palvelun kautta kumppaniehdokkaita

AkkuSer on saanut lukuisia kontakteja Finnpartnershipin Matchmaking-palvelun kautta Aasiasta ja Afrikasta. Nämä kontaktit ovat olleet pohjana mm. Etelä-Afrikkaan ja Thaimaahan suuntautuneille matkoille. Matkojen suunnitteluun on myös saatu ohjeistusta Finnpartnershipin neuvontapalvelusta. Pudaksen mukaan keskustelu- ja kartoitusmatkat jatkuvat. Myös AkkuSerin tehtaaseen Nivalassa on jo käynyt tutustumassa ulkomaisia vieraita muun muassa Etelä-Koreasta ja Taiwanista.
”Keskustelut ovat käynnissä, ja asiat menevät pikku hiljaa eteenpäin.”
Päänavaukset kehitysmaihin AkkuSer on tehnyt omarahoituksena. Yritys on selvittänyt myös Finnpartnerhipin rahoituksen hakemista.
”Tuen hakeminen tulee ajankohtaiseksi silloin, kun kehitysmaissa käydyt keskustelut alkavat johtaa konkreettisiin toimiin”, Pudas suunnittelee.

Asioiden eteneminen vaatii kärsivällisyyttä

Pudaksen mukaan asioiden eteneminen vaatii kehitysmaissa kärsivällisyyttä. Euroopassakin lainsäädännön kehittyminen ja järjestelmän vakiintuminen vei vuosia.
Akkujen ja paristojen talteenotosta ja kierrätyksestä annettiin EU:ssa vuonna 2006 direktiivi. Kaksi vuotta myöhemmin Suomessa astui voimaan kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kerätyt käytetyt paristot ja akut on esikäsiteltävä ja kierrätettävä.
Vuonna 2012 on kerättävä talteen vähintään 25 prosenttia ja vuonna 2016 jo 45 prosenttia markkinoille tulleista pienparistoista ja -akuista.
Suomessa keräyksestä vastaavat elektroniikkatuotteiden maahantuojat ja heitä edustava tuottajayhteisö, joka toimittaa materiaalin AkkuSerin käsittelylaitokselle.
Ainakin alkuvaiheessa myös kehitysmaissa kierrätettävät tuotteet käsiteltäisiin Nivalassa. Pitkistä kuljetusetäisyyksistä huolimatta toiminta on Pudaksen mukaan kaupallisesti kannattavaa.
”Metallien hinnat ovat korkealla. Meillä on hyvät sopimuksen metallien jalostajien kanssa, joten voimme palauttaa osan myyntivoitoista keräyksen hoitaville asiakkaille.”

Tarve kierrätykseen kasvaa kaikkialla

AkkuSerin hyödyntämiä paristoja ja kuiva-akkuja löytyy langattomista laitteista, kuten kameroista, kännyköistä ja tietokoneista. Elintason nousun myötä niiden käyttö yleistyy nopeasti myös kehittyvissä talouksissa.
Osa paristoista ja akuista sisältää huomattavia määriä myrkyllisiä raskasmetalleja, kuten kadmiumia, lyijyä tai elohopeaa. Lisäksi akuissa ja paristoissa on sinkkiä, kuparia, mangaania, rautaa, kobolttia ja nikkeliä.
Nivalassa tuotteet tunnistetaan ja lajitellaan. Toisistaan erotellut metallit lähtevät uudelleenkäyttöön raemaisessa muodossa.
”Ongelmajätteiden käsittelyyn tarvittavan teknologian kehittäminen on haastavaa. Laitoksessa käsitellään muun muassa räjähdysherkkiä kaasuja ja pölyjä.”

Kilpailuvalttina ympäristöasiat

AkkuSerin toiminta täyttää EU:n tiukat turvallisuus- ja ympäristömääräykset. Yrityksen ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:n ja ISO 9001:n mukaan.
AkkuSerin kilpailijoita ovat eri puolilla maailmaa sijaitsevat metallisulatot, jotka hyödyntävät samoja ehtyviä metalleja. Suomalaisyrityksen kilpailuvaltti ovat ympäristöasiat. Muihin teknologioihin verrattuna AkkuSerin niin sanottu kuivaprosessi käyttää huomattavasti vähemmän energiaa. Siinä ei myöskään käytetä ollenkaan vettä tai kemikaaleja.
Suomessa kierrätys ja ympäristöteknologia ovat korkealla tasolla. Pudaksen mielestä tätä osaamista kannattaa markkinoida ulkomailla.

avaa sulje