SDG Booster

Tavoitteena rakentaa suomalaisia ja kansainvälisiä konsortioita vastaamaan paikallisiin tarpeisiin kehitysmaissa.

SDG Boosterissa yritykset kohtaavat kansainvälisesti ja keskustelevat sekä kestävän kehityksen- että kaupallisesta näkökulmasta kiinnostavista mahdollisuuksista.

SDG Booster -tapahtumat tekevät yritysten aidon kohtaamisen mahdolliseksi myös digiaikana. Ne tuovat suomalaiset ja kehitysmaiden yritykset yhteiseen keskusteluun tapahtumaan tuotetun markkinatutkimuksen avulla. SDG Boosterien tavoitteena on rakentaa suomalaisia ja kansainvälisiä konsortioita vastaamaan paikallisiin tarpeisiin kehitysmaissa sekä rakentaa yhdessä kestävää liiketoimintaa, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) toteutumista. SDG Booster -työpajoihin osallistuminen on maksutonta.

SDG Booster on Finnpartnershipin vuonna 2020 yhteistyössä Business Finlandin, Fingon, Education Finlandin ja UNTILin kanssa kehittämä työpajakokonaisuus, joka tarjoaa suomalaisille yrityksille ja järjestöille mahdollisuuden kehittää ja tarjota kaupallisia ratkaisuja kehitysmaissa ennalta identifioituihin tarpeisiin yhdessä kohdemaiden kumppanien kanssa. Kukin SDG Booster keskittyy tiettyyn sektoriin ja maantieteelliseen alueeseen. SDG Boosterien järjestämisessä ovat keskeisesti mukana myös mm. ulkoministeriö ja Opetushallitus ja teeman mukaan muut paikan päällä vaikuttavat YK-järjestöt. Finnpartnership toimii SDG Boosterin vastuujärjestäjänä. Muiden järjestäjien kokoonpano vaihtelee riippuen SDG Boosterin kohdemaasta ja -sektorista.

 

Ennen SDG Booster -työpajoja – Tarpeiden kartoitus

Ennen SDG Booster -työpajoja kohdemaan tarpeita kartoitetaan valitun fokussektorin osalta kohdemaassa. Kartoituksen voi tehdä SDG Booster -järjestäjä tai ulkopuolinen konsultti. Paikallinen järjestäjäkumppani myös kutsuu mukaan valitulla sektorilla toimivia yrityksiä, viranomaistahoja, oppilaitoksia ja järjestöjä.

 

Ensimmäinen SDG Booster -tapahtuma – Tutustuminen ja tarpeen ymmärtäminen

Ensimmäisessä, virtuaalisesti Zoomin kautta järjestettävässä SDG Booster -työpajassa suomalaiset ja paikalliset yritykset ja muut tahot tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Ensimmäisessä tapahtumassa osallistujat molemmista maista pääsevät yhdessä perehtymään fokusalueen tarpeisiin ja myös esittelemään itse toimintaansa yhteisellä visuaalisella tapahtuma-alustalla. Tapahtuma-alusta jää ensimmäisen tapahtuman myötä osallistujien yhteiseksi tapahtumapaikaksi, jossa voi käydä tutustumassa eri osallistujien tarjoamaan. Kunkin osallistujan visuaalisena näyteikkunana toimii kahden PowerPoint-dian esitys, jonka yhteyteen muut osallistujat voivat jättää kysymyksiä ja tapaamispyyntöjä. Online-tapahtumissa kohdataan lisäksi kasvotusten keskustellen. Tapahtuma-alustalta löytyy lisäksi kaikki tarjolla olevat Team Finland- ja muut palvelut sekä tuotettu markkinatutkimus.

 

Toinen SDG Booster -tapahtuma/työpaja suomalaisyrityksille – Suomalaisen tarjoaman ja paikallisen tarpeen kohtaamiskohtien löytäminen, tulevan keskustelun johtaminen niiden ympärille

Toisessa SDG Booster -tapahtumassa suomalaisyritykset ja -järjestöt kokoontuvat digitaalisesti keskustelemaan ensimmäisessä tilaisuudessa esitellyistä kohdemaan tarpeista ja pohtimaan oman tarjontansa soveltuvuutta kyseisiin tarpeisiin. Alustavia ideoita tarpeisiin vastaamiseksi kehitetään edelleen ryhmätyöskentelyn avulla Zoomin breakout-huoneissa ja Miro-alustaa hyödyntäen. Työpajassa esiin tulleista ideoista muodostuvat ”innovaatioteltta”-nimiset keskusteluryhmät kolmanteen SDG Booster -tapahtumaan.

Toiseen SDG Booster -tapahtumaan osallistuu myös paikallisia asiantuntijoita, jotka antavat palautetta ja ohjaavat suomalaistoimijoita tarjoamansa kehittämisessä sekä antavat näkemyksiään vastuullisuudesta ja kehitysvaikutuksista.

 

Miro Board SDG Booster Education

Kuva Miro-alustasta SDG Booster -työpajan aikana

Kolmas SDG Booster -tapahtuma – Yhteistyön alkuun saattaminen

Osallistujat Suomesta ja kohdemaasta tapaavat toisen kerran yhteistyön ja yhteisten projektien suunnittelua varten. Tämä tehdään teemakohtaisissa innovaatioteltta-keskusteluryhmissä Zoomin breakout room -toiminnolla Miro-yhteistyöalustaa samalla hyödyntäen. Jokainen osallistuja valitsee innovaatioteltan etukäteen.

Osallistujat pääsevät esittelemään toimintaansa ja tarjontaansa tarkemmin innovaatioteltoissa. Innovaatioteltat fasilitoidaan järjestäjien puolesta. Tavoitteena on saattaa alkuun yhteistyöprojekteja kohdemaassa, joissa on mukana sekä suomalaisia että paikallisia toimijoita!

 

SDG Boosterin jälkeen – Sopivat palvelut yhteistyön jatkolle

Kolmannen SDG Booster -tapahtuman jälkeen osallistujat voivat jatkaa kommunikointia vapaasti keskenään. He voivat myös varata digitaalisia tapaamisaikoja järjestäjien kanssa keskustellakseen mahdollisesta rahoituksesta (esim. liikekumppanuustuki, Business Finland) ja muusta tuesta yhteisprojektiaan varten.

SDG Boosterin jälkeen saatetaan myös järjestää erillinen ”Meet the organizers” -tapahtuma, jossa kerrotaan tarkemmin vielä järjestäjien tarjoamasta rahoituksesta ja muista palveluista kootusti SDG Boosteriin osallistuneille yrityksille ja järjestöille.

SDG Boosterin jälkeen voidaan mahdollisesti järjestää vielä erillinen, osallistujille omakustanteinen delegaatiovierailu kohdemaahan, jossa osallistujat pääsevät tapaamaan kumppaniehdokkaita kasvotusten.

 

Lisätietoa SDG Boostereista?

Tulevista SDG Boostereista saa tiedon tilaamalla Finnpartnershipin uutiskirjeen sekä seuraamalla nettisivujamme ja Twitter-tiliämme (@Finnpartnership).

Vuonna 2020 tehty SDG Booster -video avaa myös SDG Boosterin taustoja (huom. videossa näkyvä prosessi eroaa hieman nykyisestä prosessista, konseptia on videon julkaisun jälkeen vielä kehitetty eteenpäin):

 

SDG Booster logo