Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin FIBSin webinaarin avulla

Finnpartnership on vuoden 2018 aikana esitellyt uutiskirjeissään kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (SDGs, Sustainable Development Goals), jotka ovat osa kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030).  Ohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen, joka ottaa huomioon ympäristön, talouden ja ihmisen tasavertaisesti.

Olemme myös kouluttaneet hakijoitamme SDG-teeman ympärillä kuukausittaisissa hakemustyöpajoissamme, jotta hakijat voisivat osana hankettaan paremmin hahmottaa sekä löytää hankkeistaan potentiaalisia kehitysvaikutuksia.

Hankkeen kehitysvaikutukset ymmärtämällä avautuu myös uudenlaisia jatkorahoitusmahdollisuuksia sellaiselle yritystoiminnalle, jonka voidaan katsoa edesauttavan kestävää kehitystä. Tämä voi tapahtua esim. parantamalla ympäristön tilaa, lisäämällä energiatehokkuutta, vähentämällä luonnonvarojen kulutusta, lisäämällä naisten ja nuorten työpaikkoja, lisäämällä tasa-arvoa sekä ulottamalla koulutus kaikkien saataville. Samoihin päämääriin pyrkivät lukuisat kansainväliset järjestöt esim. YK sekä yhä lukuisampi joukko vaikuttavuuteen tähtääviä sijoittajia, jotka edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta kehitysvaikutuksia. Tällaiseen yhteistyöhön päästäkseen yrityksen täytyy ymmärtää oman liiketoiminnan soveltuvuus ja potentiaali tällä saralla sekä osata viestiä siitä – linkittimällä hankkeen potentiaaliset kehitysvaikutukset YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

FIBS ry:n toteuttama SDG-webinaari, ja sen ensimmäinen osa, perehdyttää yleisellä tasolla SDG-asioihin ja kertoo, miksi yrityksen kannattaisi huomioida nämä tavoitteet osana liiketoimintaa. Webinaarin toisessa osassa jatketaan  kestävän kehityksen tavoitteiden tarkastelua liiketoiminnan näkökulmasta yritysesimerkkien kautta: millaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -haasteita SDG-tavoitteisiin sisältyy, ja miten SDG-investointeja on tarkoitus rahoittaa.

Webinaaritallenne ”SDG:t – mitä ne ovat? Osa 1”  on katsottavissa täällä. 

Webinaaritallenne ”SDG-tavoitteet yritysten näkökulmasta – Webinaari, osa 2” on katsottavissa täällä.

avaa sulje