Nordic Climate Facilityn yhdeksäs rahoituskierros aukeaa 5. kesäkuuta 2019, hankerahoitusta tarjolla ilmastoaiheisille projekteille!

27.5.2019

Nordic Climate Facility tarjoaa rahoitusta innovatiivisille ilmastoprojekteille kehitysmaissa jokavuotisen avoimen haun kautta. Rahoitusta voidaan myöntää 250.000 – 500.000 euroa projektia kohden. Tämän vuoden hakukierros on avoinna 5.6. – 5.9.

NCF myöntää projektirahoitusta ilmastoaiheisille liikeideoille. Projektin päämääränä tulee olla testata ilmastoratkaisun kestävyyttä teknisestä, taloudellisesta, ympäristö- sekä sosiaalisesta näkökulmasta. Projekteilla tulee olla positiivinen vaikutus kehitykseen projektimaassa, kuten esimerkiksi kannustaa yrittäjyyttä, tai luoda töitä ja muita tulonhankintamahdollisuuksia. On tärkeää, että projekti omalta osaltaan edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lisää tietoa NCF:stä:stä löytyy ohjelman nettisivuilta.