Kymppi-hankkeen kyselytulokset on julkaistu: Eriarvoisuuden vähentäminen kiinnostaa yrityksiä

27.9.2019

Neljän järjestön yhteisen Kymppi-hankkeen kyselyyn vastanneilla yrityksillä on vahva usko siihen, että suomalaisyritykset voivat vaikuttaa merkittävästi eriarvoisuuden vähentämiseen globaalissa mittakaavassa. Vastanneista 68 % on sitä mieltä, että tämä toiminta voi samalla olla liiketoiminnallisesti kannattavaa. Yli puolet 25:stä kyselyyn vastanneesta yrityksestä kertoo jo toimivansa aktiivisesti eriarvoisuuden vähentämiseksi Suomessa tai muualla.

Kymppi-hanke on Diakonissalaitoksen, Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen yhteishanke, jonka tavoitteena on sitouttaa suomalaiset, kehittyvissä maissa toimivat yritykset toimimaan eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hanke pyrkii osoittamaan, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu voivat olla yrityksen menestystekijöitä.

Monet hankkeen alkukyselyyn osallistuneista yrityksistä olivat selvästi jo samoilla linjoilla. Yli puolet vastaajista kaipasi myös lisää keinoja ja tietoa eriarvoisuuden vähentämisestä. Tähän tarpeeseen tarttuvat Kymppi-hankkeen järjestämät työpajat sekä niiden pohjalta laadittava yrityksille suunnattu mobiilioppimismateriaali.

 

Loppuvuoden aikana järjestetään seuraavat työpajat, joiden ilmoittautuminen aukeaa lokakuun alussa:

5.11. Kestävä liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla (Helsinki)

19.11. Strategiset valinnat ja eriarvoisuuden vähentäminen (Tampere)

2.12. Arvostava toimintakulttuuri menestystekijänä (Espoo)

 

Eriarvoisuuden vähentäminen on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda2030:n kymmenes tavoite. Kymppi-hanke lisää suomalaisten yritysten tietoisuutta myös Agenda2030:n tavoitteista ylipäätään. Kaksivuotista hanketta rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

 

Lisätietoja:

https://www.hdl.fi/kymppi-hanke/

Pirjo Sääskilahti

Projektipäällikkö

pirjo.saaskilahti@hdl.fi

+358 50 578 1304