Kymppi-hankkeen ja Funzin PK-yrityksille suunnattu mobiilioppimiskokonaisuus yritysvastuun perusteista on julkaistu

18.9.2020

(Kymppi-hankkeen tiedote 18.9.2020)

Kymppi-hanke ja mobiilioppimispalvelu Funzi julkaisivat yhdessä erityisesti Pk-yrityksille suunnatun mobiilioppimiskokonaisuuden yritysvastuun perusteista. Maksuton kurssi sisältää runsaasti käytännön vinkkejä ja työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen yritystoiminnassa.

Yritysvastuuseen panostaminen tulee yrityksille koko ajan merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, myös avaavat valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) arvioikin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien markkinoiden kooksi 12 biljoonaa dollaria.

Diakonissalaitoksen ja kolmen muun järjestön Kymppi-hanke on laatinut yritysvastuun perustietopaketin helpottamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä tarttua vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Kurssi tarjoaa yrityksille käytännön tietoa, työkaluja ja vinkkejä kestävän kehityksen tavoitteiden soveltamisesta liiketoimintaan. Kurssi on toteutettu yhteistyössä Funzilife Oy:n kanssa innovatiivisena mobiilikurssina ja sitä voi opiskella omaan tahtiin millä tahansa verkkoon kytketyllä laitteella. Maksuttoman kurssin voi aloittaa sivuilta www.hdl.fi/kymppi.

”YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma, Agenda2030, tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimia kaikilla sektoreilla. Toisaalta ne avaavat yrityksille tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja heijastavat sidosryhmien odotuksia. Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutumisen merkitys yritystoiminnassa tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa”, sanoo toimialajohtaja Ilkka Kantola Diakonissalaitokselta.

Diakonissalaitos toteuttaa Kymppi-hanketta yhdessä Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen kanssa Suomen ulkoministeriön rahoituksella.

 

Lisätietoja:

Sara Haavisto, Kymppi-hankkeen projektipäällikkö
sara.haavisto@hdl.fi
p. +358 50 330 3875

Viestintä
Markku Niskanen, viestintäpäällikkö
Diakonissalaitos
markku.niskanen@hdl.fi
p. +358 50 306 8634