Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen Kansainväliset osaajat yritysten kehitysliiketoiminnan mahdollistajina -projekti on käynnistetty

5.2.2019

Kansainväliset osaajat yritysten kehitysliiketoiminnan mahdollistajina -projektin tarkoituksena on saada kansainvälisten osaajien osaaminen yritysten vienti- ja kehitysliiketoiminnan tueksi ja samalla edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä osaamistaan vas­taaviin työtehtäviin. Hankkeessa pilotoidaan valmennusohjelma, jonka aikana valmennettavat perehtyvät vienti- ja kehitysliiketoimintaan (joint venture, long term partnership, licencing, subsidiary), projektinhallintaan sekä yrittäjyyteen. Valmennusohjelmaan sisältyy myös valmennettavien aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen sekä työnhakuvalmiuksien kehittäminen. Lisäksi opitaan hyödyntämään tehokkaasti digitalisaatiota kansainvälisessä yhteistyössä ja projektinhallinnassa. Valmennukseen valitaan 15 henkilöä, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeen toimenpiteet sisältävät myös yrityksille suunnatut vienti- ja kehitysliiketoiminnan käynnistämistä tukevat innovaatiotyöpajat sekä kansainvälisen rahoituksen hakuun liittyvän tiedottamisen ja neuvonnan.

Hankkeen tuloksena valmennukseen osallistunut kansainvälinen osaaja kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja johtamaan Itä-Afrikkaan suuntautuvan vienti- ja/tai kehitysliiketoiminnan hankkeen ja hänellä on konkreettinen projektisuunnitelma isäntäyrityksen vienti- ja kehitysliiketoiminnan käynnistämiseksi. Lisäksi valmennettavalla on valmius rakentaa kansainvälisiä verkostoja ja toimia niissä, ja hänen yrittäjyysosaamisensa lisääntyy mahdollistaen yritystoiminnan käynnistämisen. Valmennettavan ja isäntäyrityksen tukena toimii broker, joka tuntee Itä-Afrikan toimintaympäristön ja etsii yhteistyökumppanit kohdealueelta.

Hankkeen tuloksena kansainvälisten osaajien erityisosaaminen saadaan yritysten hyödyksi ja on kehitetty toimintamalli, jolla kansainvälisten osaajien työllistymistä voidaan tehokkaasti tukea.

Hankkeen toteutetaan ajalla 1.3.2017 – 28.2.2020. Hankeen rahoittajina toimivat Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

 

Lisätietoja

Sami Teittinen, projektipäällikkö
040 673 6773
sami.teittinen@kvlakk.fi

 

avaa sulje