Kehittyvät markkinat – Co-Creation-rahoitushaku

19.6.2023

Business Finland tarjoaa Co-Creation-haussa rahoitusta konsortioiden rakentamiselle kehittyvien markkinoiden kestäviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Rahoitushaun toteuttaa Business Finlandin Developing Markets Platform (DevPlat), joka tarjoaa kehittyviin markkinoihin liittyviä rahoitus- ja neuvontapalveluita yhdessä ulkoministeriön kanssa. Löydät lisää tietoja hausta, sen painopisteistä ja aikataulusta täältä.

Haun tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on synnyttää merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille kehittyvillä markkinoilla sekä mahdollistaa tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen tutkimusorganisaatioille – tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Tämä rahoitushaku kannustaa tutkimusorganisaatioita rakentamaan yrityspainotteisia konsortioita valitun tutkimusidean ja tunnistettujen liiketoimintamahdollisuuksien ympärille kehittyvillä markkinoilla. Rahoitettavien hankkeiden on tarkoitus:

  • Auttaa tutkimusorganisaatioita havainnollistamaan, miten valittu tutkimusidea voi edistää samanaikaisesti sekä kestävän kehityksen tavoitteita että suomalaisten yritysten liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita rakentamaan valitun tutkimusidean ympärille konsortio yhdessä suomalaisten yritysten kanssa.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita tunnistamaan sopivimmat kumppanit kehittyvillä markkinoilla valitun tutkimusidean ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien eteenpäin viemiseksi.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita työstämään valittua tutkimusideaa eteenpäin yhdessä yritysten, paikallisten ja muiden mahdollisten kumppanien kanssa.
  • Auttaa tutkimusorganisaatioita valmistelemaan Business Finlandin Co-Innovation-hanketta, jonka tutkimusorganisaatio ja sen uudet yrityskumppanit toteuttavat tiiviissä yhteistyössä.

Aikataulu

Rahoitettavien hankkeiden kesto voi olla 4-6 kuukautta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on tiistai 26.9.2023 klo 23.59 mennessä.

Ennen hakemuksen jättöä on tärkeää käydä keskustelua Business Finlandin kanssa. Tätä varten Business Finland järjestää infotilaisuusuuden 22.8.2023, klo 13.00, Team Finland -talo ja Teams.