Liikekumppanuustukihankkeiden seuranta täydentyy monitorointikäynneillä vuoden 2021 puolella

8.10.2020

Finnpartnership-ohjelman liikekumppanuustuki on kaupallisiin hankkeisiin suunnattua rahoitusta, joka on osa Suomen virallista kehitysyhteistyötä. Kehitysyhteisvarojen käyttö on tarkoin valvottua toimintaa. Ulkoministeriön lisäksi tavoitteiden saavuttamista ja rahankäyttöä seuraavat monet ulkopuoliset, myös kansainväliset toimijat. Liikekumppanuushankkeita seurataan toteutuksen eri vaiheissa systemaattisesti yrityksen oman raportoinnin ja seurantaraportoinnin avulla. Lisäksi on toteutettu satunnaisia hankevierailuja.

Hankevierailujen toteutusta systematisoidaan vuonna 2021 niin, että kunakin vuonna seurantaan otetaan saman suuruinen otos hankkeista. Tämä tarkoittaa n. 5-6 hanketta, jotka edustavat eri hanketyyppejä sekä hankkeita, joissa tuen määrä on selvästi keskitasoa korkeampi. Monitoroinnissa hyödynnetään ko. tarkoitukseen suunniteltua työkalua. Monitorointikäynnin voi toteuttaa esim. Suomen edustuston, paikallisen Business Finlandin, ulkoministeriön tai Finnpartnershipin edustaja. Lisätietoa: fp@finnpartnership.fi