Liikekumppanuustuen ehdot päivittyvät 1.7.2020 – kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteishankkeille entistä laajempia mahdollisuuksia

23.6.2020

Kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten mahdollisuudet hyödyntää Finnpartnership-ohjelman tukea laajenevat 1.7.2020 alkaen, kun mahdolliseksi tulevat kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten ja yritysten yhteishankkeet Finnpartnershipin ja Business Finlandin hallinnoiman Developing Markets Platform (DevPlat) -alustan välillä. Liikekumppanuustukea voidaan 1.7. alkaen myöntää kansalaisjärjestön/oppilaitoksen voittoa tavoittelemattomaan toimintaan, joka kapasitoi kehitysmaan paikallisyhteisöä ja tukee Finnpartnershipin tai DevPlatin rahallisesti tukemaa yrityshanketta. Aiemmin tähän tukitoimintaan on ollut mahdollista saada tukea silloin, kun yrityskumppanin hanke on Finnpartnershipin tukema, mutta nyt mahdollisuus laajenee myös DevPlatin kautta tuettuihin emohankkeisiin.

 

Kansalaisjärjestöt/oppilaitokset voivat toteuttaa Finnpartnershipin tai Business Finlandin kautta rahoitettua emohanketta tukevia olennaisia tukitoimintoja, joita ovat:

  • yritysten ja kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten välinen yhteistyö emohankkeen sidosryhmien kapasiteetin kehittämiseksi (ml. yritysvastuu- ja ihmisoikeuskysymysten osalta sekä ammatillinen, tekninen ja kaupallinen koulutus), yhteistyöverkostojen kehittämiseksi, tuotteiden ja palvelujen pilotoimiseksi jne.,
  • emohankkeeseen liittyvien yhteistyö- ja innovaatioalustojen kehittäminen, sekä
  • emohankkeeseen liittyvien seminaarien ja workshopien järjestäminen osana yleistä valistus- ja vaikuttamistyötä.

Yhteishankkeissa kansalaisjärjestö/oppilaitos hakee liikekumppanuustukea Finnpartnershipin hakemuslomakkeilla valtion asiointipalvelun kautta, vaikka kumppanin emohanke olisikin Business Finlandin rahoittama.

 

Uusi rahoitusmalli täydentää Finnpartnershipin aiempia rahoitusmahdollisuuksia kansalaisjärjestöille ja oppilaitoksille sekä mahdollistaa entistä paremmin yritysten ja kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteisiä kehitysvaikutuksia synnyttäviä hankkeita.

 

 

Voit tutustua liikekumppanuustuen uusiin ehtoihin täällä: Liikekumppanuustuen yleisehdot. Tule mukaan kuulemaan lisää Finnpartnershipin ja DevPlatin rahoitus- ja muista palveluista kuukausittaisiin työpajoihimme!

 

Lisätietoa:

Finnpartnership

fp@finnpartnership.fi, 09 348 434

 

Business Finland / DevPlat

Christopher Palmberg
christopher.palmberg@businessfinland.fi
050 5577 966