Liikekumppanuustuen ehdot päivittyvät 1.1.2020 alkaen

1.1.2020 alkaen tulevat voimaan päivitetyt liikekumppanuustuen ehdot. Päivitys koskee pilotointi-vaihetta.

Vuoden 2020 alusta alkaen tuettavaa on pilotoinnin suunnitteluvaiheen lisäksi myös pilotoinnin ja demonstraation toteuttaminen, jolloin tuettavia kustannuksia ovat mm. rahtikulut, asennustyö ja tapauskohtaisesti arvioitavat, kohtuulliseksi katsottavat laiteinvestoinnit sekä rakennuskustannukset.

Päivitetyt ehdot julkaistaan Finnpartnershipin nettisivuilla 2.1.2020.