Koulutukseen keskittyvä SDG Booster kokosi yhteen yli 30 osallistujaa yritys-, järjestö- ja oppilaitoskentältä innovoimaan ratkaisuja Itä-Afrikan koulutussektorille

9.9.2020

Koulutukseen keskittyvään ja täysin digitaalisesti järjestettyyn SDG Booster -työpajakokonaisuuteen osallistui järjestäjien iloksi yli 30 osallistujaa sekä yritys-, järjestö- että oppilaitoskentältä. Vuoden 2020 alussa lanseeratut, Finnpartnershipin, Business Finlandin, Fingon, Education Finlandin ja UNTILin yhteistyössä järjestämät SDG Booster -työpajakokonaisuudet tarjoavat suomalaisille yrityksille ja järjestöille mahdollisuuden kehittää yhdessä kaupallisia ratkaisuja, palveluita ja hankkeita ratkomaan kehitysmaissa identifioituja tarpeita. Kukin SDG Boostereista pitää sisällään temaattiseen ja maantieteelliseen alueeseen keskittyvän kahden työpajan kokonaisuuden, maakontekstiin johdattelevan orientaatiotapaamisen sekä kohdemaatapahtuman, jossa tuloksia esitellään paikallisille toimijoille ja jossa pyritään luomaan kumppanuuksia paikallisten ja suomalaisten toimijoiden välillä.

Koulutusaiheinen SDG Booster, joka keskittyy Itä-Afrikkaan sekä erityisesti ammatilliseen ja teknilliseen koulutukseen (TVET), tarjoaa suomalaistoimijoille mahdollisuuden innovoida uusia kokonaisratkaisuja ja tuoteperheitä vastaamaan järjestäjien toimesta identifioituihin kohdemarkkinoiden haasteisiin Itä-Afrikan koulutussektorilla. SDG Booster -työpajat järjestettiin 20.8. ja 4.9. Ensimmäisessä työpajassa jakauduttiin pienempiin ryhmiin keskustelemaan ja kartoittamaan paikallisia haasteita sekä mahdollisia alustavia ratkaisuja näihin haasteisiin. Toisessa työpajassa puolestaan jakauduttiin teemoittain pienryhmiin keskustelemaan esimerkiksi siitä, miten digitaalisten opetusvälineiden käyttöönottoa voitaisiin tukea osana opettajien koulutusta tai miten opettajat voisivat parhaiten ylläpitää osaamistaan ja jatkokoulututtua osana elinikäistä oppimista. Ryhmissä keskusteltiin myös osallistujien omista tuotteista ja palveluista sekä pohdittiin, voisiko osallistujien jo olemassa olevia tuotteita hyödyntää kohdemarkkinoille tarjottavissa kokonaisratkaisuissa.

Molempiin työpajoihin osallistui myös kohdemarkkinoiden asiantuntijakommentaattoreita. Toisessa työpajassa 4.9. mm. Kenian Business Finland sekä Kenian opetusministeriö olivat edustettuina. Koulutukseen keskittyvä SDG Booster -kokonaisuus huipentuu marraskuussa kohdemaatilaisuuteen, jossa suomalaisyritykset kohtaavat itä-afrikkalaisia kumppaniehdokkaita. Kohdemaatapahtumaan voivat osallistua ainoastaan koko SDG Booster -prosessissa mukana olleet yritykset ja organisaatiot. Seuraavassa koulutusalan SDG Boosterissa tullaan suuntaamaan Keski-Aasiaan vuoden 2021 puolella.

Järjestäjät haluavat kiitää kaikkia osallistujia aktiivisesta keskusteluista työpajojen aikana sekä positiivisesta palautteesta koskien työpajan digitaalista toteutustapaa!