Koronavirustilanteesta johtuvia joustotoimenpiteitä ei enää laajenneta uusiin hankkeisiin

17.5.2021

Nykyiset joustotoimenpiteet koskevat tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti niitä liikekumppanuustukihankkeita, joiden tuen käyttöaika päättyy 1.1.-1.7.2021. Lue nykyisistä joustotoimenpiteistä tarkemmin tästä linkistä.

Vastaavia joustotoimenpiteitä ei ole tarkoitus laajentaa koskemaan hankkeita, joiden tuen käyttöaika päättyy 2.7.2021 tai sen jälkeen. Tuen saajien tulee hakea syntyneet kustannukset maksuun jättämällä maksupyyntö (ml. pakolliset liitteet) viimeistään tuen käyttöajan päättymispäivänä, joka on 24 kk valtionavustuspäätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksiannon päivämäärän voi tarkistaa asiointipalvelusta. Katso ohjeet maksupyynnön tekemiseen Maksupyyntö- ja raportointiohjeet -sivulta.

Mikäli hankkeen toteutus jää kesken, on tuen saajan mahdollista uudella hakemuksella hakea tukea niitä toimintoja varten, joita ei ehditä nykyisen tuen käyttöajan aikana toteuttaa. Hakemukseen voi sisällyttää myös mahdollisia jatkovaiheita. Katso ohjeet hankehakemuksen laatimiseen täältä.

 

Lisätietoja
Mahdolliset kysymykset voi osoittaa Finnpartnershipille: fp(a)finnpartnership.fi