Koronavirustilanteen vaikutus käynnissä oleviin liikekumppanuustukihankkeisiin

5.1.2021

Koronaviruspandemian jatkuminen saattaa aiheuttaa viivästyksiä käynnissä olevien liikekumppanuustukihankkeiden toteuttamisessa. Ulkoministeriö on päättänyt laajentaa joustotoimenpiteitä tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti koskemaan niitä liikekumppanuustukihankkeita, joiden tuen käyttöaika päättyy 1.1.-1.7.2021. Joustoja ei myönnetä automaattisesti kaikille vaan tuen saajien tulee jättää ennen tuen käyttöajan päättymistä (eli ennen tuen normaalia erääntymispäivää) muutoshakemus, joka sisältää esityksen pyydetyistä joustotoimenpiteistä.  Alla tarkempi kuvaus siitä, millaiset joustot ovat mahdollisia.

Mikäli muutoshakemusta ei toimiteta ennen tuen normaalin käyttöajan päättymistä, ei joustoja voida myöntää ja tuki erääntyy valtionavustuspäätöksessä ilmoitettuna, normaalina erääntymispäivänä. Tuen erääntymispäivän voi tarkistaa asiointipalvelusta löytyvästä valtionavustuspäätöksestä.

Hankkeet, joita joustot voivat koskea:

Joustoja voivat hakea ne liikekumppanuustukihankkeet, joiden valtionavustuspäätös on tehty 1.1.-1.7.2019, ja joille myönnetyn tuen käyttöaika päättyy 1.1.-1.7.2021. Joustoja ei myönnetä automaattisesti kaikille vaan tuen saajien tulee jättää ennen tuen käyttöajan päättymistä muutoshakemus, joka sisältää esityksen pyydetyistä joustotoimenpiteistä. Muutoshakemus tehdään Online-asiointipalvelussa noutamalla hankehakemus Vireillepannut asiat -sivulta ja siirtymällä sieltä painikkeella hakemuksen täydennykseen/muutokseen.

Mikäli muutoshakemusta ei toimiteta ennen tuen normaalin käyttöajan päättymistä, ei joustoja voida myöntää. Päätös muutoshakemukseen toimitetaan asiointipalveluun 30 päivän sisällä muutoshakemuksen jättämisestä.

1.7.2019 jälkeen valtionavustuspäätöksen saaneita hankkeita koskevat ne ehdot, jotka ovat olleet voimassa hakemusta jätettäessä.

 

Joustotoimenpiteet

Mikäli tuen saaja on jättänyt muutoshakemuksen ennen tuen käyttöajan päättymistä, ulkoministeriö voi harkinnanvaraisesti joustaa liikekumppanuustuen ehdoissa seuraavasti:

  1. Tuen käyttöajan pidentäminen 30.9.2021 saakka
    Tuen käyttöajan pidentäminen mahdollistaa hankkeen jatkamisen siten, että maksupyyntö liitteineen on jätettävä ulkoministeriön asiointipalveluun viimeistään 30.9.2021.
  1. Mahdollisuus kolmanteen maksupyyntöön
    Kahden maksuerän sijaan tuen saajalla on mahdollisuus jättää ylimääräinen maksupyyntö. Viimeinen maksupyyntö on toimitettava viimeistään 30.9.2021.
  1. Mahdollisuus korvata osa kohdemaassa tehtävästä työstä Suomessa tehtävällä työllä myös oman henkilökunnan osalta siltä osin kuin hankkeen toteutuksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tuettavuuden arviointi tapahtuu hankekohtaisesti muutoshakemusta tai maksupyyntöä käsiteltäessä. Muutoshakemuksen mukana tulee toimittaa suunnitelma tai selvitys, miten kohdemaatyötä aiotaan korvata tai on korvattu Suomessa tehdyllä työllä. Muutoshakemus tulee toimittaa viimeistään maksupyynnön jättämisen yhteydessä tai ennen tuen normaalia erääntymispäivää, mikäli haetaan myös muita joustoja. Tuen saajan tulee huomioida, että Suomessa tehtyä kohdemaatyötä ei voi hakea enää uudelleen tuettavaksi kohdemaassa siltä osin, kuin kyseessä on saman sisältöinen työ.

Muilta osin hankkeita koskevat ne ehdot, jotka ovat olleet voimassa hakemusta jätettäessä.

Lisätietoja

Mahdolliset kysymykset voi osoittaa Finnpartnershipille fp@finnpartnership.fi