Kiertotalous-SDG Boosterissa kehitettiin ratkaisuja Vietnamin ja Thaimaan waste-to-energy-sektoreille

7.10.2020

Finnpartnership, Business Finland, UNTIL ja Fingo järjestivät yhteistyössä kiertotalouteen ja tarkemmin waste-to-energyyn ja muoviroskaan keskittyvän SDG Booster -työpajakokonaisuuden elo-syyskuussa. Digitaaliset työpajat keräsivät linjoille parikymmentä kiertotalousteemaan erikoistunutta suomalaisyritystä kehittämään ratkaisuja Vietnamin ja Thaimaan kiertotalousmarkkinoille. Mukana oli lisäksi paikallisia asiantuntijoita mm. Suomen Hanoin ja Bangkokin suurlähetystöistä, Business Finlandin Vietnamin toimistosta sekä UNDP:stä.

Ennen varsinaisia työpajoja järjestettiin orientaatiosessio 20.8., jossa osallistujille esiteltiin SDG Booster -konsepti sekä käytiin läpi kohdemaista Thaimaasta ja Vietnamista etukäteen kartoitettuja haasteita ja mahdollisuuksia, joihin suomalaistoimijat voisivat varsinaisissa työpajoissa kehittää yhteistä tarjoamaa. Molemmat maat tarjoavat suomalaisille yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuuksia muoviroskan ja jätteistä energiaan -sektorin saralla, ja suomalainen ympäristöteknologia on arvostettua ja kysyttyä sekä Vietnamissa että Thaimaassa. Yhteistyötä sekä julkisia kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita hyödyntämällä suomalaisilla toimijoilla voi olla otolliset mahdollisuudet tuottavan, kehitysvaikutuksia synnyttävän liiketoiminnan käynnistämiseen. Tämä on myös SDG Boosterin tavoite.

Ensimmäisessä työpajassa 2.9. osallistujat jaettiin pienempiin ryhmiin, jossa oli mahdollisuus keskustella ja kartoittaa paikallisia haasteita Thaimaassa ja Vietnamissa sekä mahdollisia alustavia ratkaisuja näihin haasteisiin. Ryhmätyöskentely Miro-alustalla kävi vilkkaana ja työpajojen digitaalinen loikka sai osallistujilta paljon kiitosta. Toisessa työpajassa 22.9. ryhmätyöskentely jatkui teemoittain määritellyissä ryhmissä, joihin osallistujat ilmoittautuivat ennen työpajaa. Teemaryhmiin jakautumalla osallistujilla oli mahdollisuus perehtyä oman erikoisalansa – esimerkiksi jokien ja vesistöjen – tilanteeseen kohdemaissa sekä hioa yhteisiä ratkaisuehdotuksia muiden samalla alalla toimivien kanssa. Ryhmätyöskentelystä heräsi jo mahdollisia projektiaihioita eri suomalaistoimijoiden välille.

Molemmissa työpajoissa oli myös paikallisia asiantuntijakommentaattoreita, jotka tarjosivat arvokasta paikallisosaamista kiertotalousteemaan liittyen. Mukana olivat mm. Suomen suurlähetystöt Bangkokissa ja Hanoissa, Business Finlandin Vietnamin toimisto sekä UNDP Vietnam.

Kiertotalouteen keskittyvä SDG Booster -kokonaisuus huipentuu marras-joulukuussa kahteen kohdemaatilaisuuteen, joista toinen keskittyy Vietnamiin ja toinen Thaimaahan. Digitaalisissa kohdemaatilaisuuksissa SDG Boosteriin osallistuneet suomalaisyritykset ja -toimijat pääsevät kohtaamaan paikallisia kumppaniehdokkaita. Kohdemaatapahtumat ovat avoinna ainoastaan koko SDG Booster -prosessissa mukana olleille yrityksille ja organisaatioille.

Järjestäjät haluavat kiitää osallistujia aktiivisesta osallistumisesta SDG Booster -työpajojen aikana sekä positiivisesta palautteesta koskien työpajojen digitaalista toteutustapaa!