Kehitä kanssamme kaupallisia ratkaisuja kehittyvien maiden SDG-tarpeisiin 2020!

7.11.2019

Koulutuksen, terveyden, kiertotalouden sekä rauhan ja turvallisuuden alojen yrityksille tulossa 2020 neljä kohdennettua ryhmää, joissa rakennetaan kysyntäpohjaista yhteistarjontaa Afrikan markkinoille SDG-viitekehyksessä.

Finnpartnership käynnisti yhdessä Business Finlandin BEAM-ohjelman kanssa kestävän kehityksen tavoitteisiin ratkaisuja kehittävät SDG-työpajat vuonna 2019. Vuonna 2020 yhteistyön konseptia syvennetään ja vaikuttavuutta kasvatetaan järjestämällä yksittäisten työpajojen sijaan neljä temaattista yhteiskehittämisen kokonaisuutta yhdessä YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTILin, kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingon sekä temaattisten toimijoiden kanssa.

Kukin neljästä temaattisesta prosessista pitää sisällään Suomessa kaksi yhteistä tapaamista, joissa perehdytään kohderyhmiltä ennalta kerättyihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, tunnistetaan osallistuvien yritysten vastaavuuksia niihin ja kehitetään yhteistarjoamaa palvelumuotoilun huippuammattilaisten avustuksella niin, että tarjoama voidaan esitellä kohderyhmälle yhteisissä kansainvälisissä tilaisuuksissa vuoden aikana. Prosessissa opitaan myös hyödyntämään Finnpartnershipin, Business Finlandin, UNTILin ja Fingon palveluita, sekä yleisesti kestävän kehityksen tavoitteiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Save the date: Ensimmäiset pajat liittyvät rauhan ja turvallisuuden teemaan, ja niissä keskitytään paikkatietoalan ratkaisuihin Afrikassa painottaen erityisesti itäisen ja koillisen alueen IGAD-maita, joiden päättäjiä päästään tapaamaan yhdistämisen merkeissä 25.3. Ugandan Kampalassa.

Ensimmäinen paikkatietotyöpaja Suomessa järjestetään 23.1. ja toinen 6.2.2020.

 

Finnpartnership kerää rauhan ja turvallisuuden tarvekartoitusta varten tietoa paikkatietoalaan liittyvistä tarpeista Afrikan mantereen suurimmasta paikkatietoalan tapahtumasta, AfricaGIS-konferenssista, marraskuussa 2019 sekä suoraan IGAD-maiden päättäjiltä. Myös koulutusalan materiaalinkeruu käynnistettiin Abidjanissa järjestetyssä eLearning Africa -konferenssissa 23.-25.10.2019. 

Terveys- ja kiertotalousteeman toiminnot kehittyvät syksyn ja alkutalven aikana. Koulutuksen, terveyden ja kiertotalouden temaattisten työpajojen aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Seuraathan uutiskirjettämme ja nettisivujamme, niin saat tarkempaa tietoa!