Kaivosalan kaupallisia suhteita syvennettiin Sambian kanssa menestyksekkäässä SDG Boosterissa

30.6.2021

Viimeisin SDG Booster järjestettiin keväällä 2021 Suomen pitkäaikaisen kumppanimaan Sambian kanssa, fokussektorina kaivosteollisuus. Finnpartnershipin ohella järjestäjinä toimivat Mining Finland, Business Finland, Education Finland, Suomen suurlähetystö Lusakassa sekä AGS-ohjelma (Accelerated Growth for SMEs in Zambia). Osana tapahtuman valmisteluita AGS vastasi kattavasta ja sisällöltään arvokkaasta markkinatutkimuksesta, joka toi esille Sambian kaivosteollisuuden tarpeita ja haasteita.   

SDG Boosterin ensimmäinen tapahtuma linkitettiin onnistuneesti osaksi Suomen suurlähetystön huhtikuun lopulla järjestämää laajempaa Finnish Week of Business -tapahtumaa. Toinen SDG Booster -tapahtuma pidettiin toukokuun puolessavälissä ja koko tapahtumasarja huipentui kolmanteen tapahtumaan kesäkuun alussa. Viimeisessä tapahtumassa oli reilu 20 suomalaistoimijaa, ennen kaikkea yrityksiä, sekä myös järjestöjä ja muita toimijoita. Kokonaisosallistujamäärä oli vajaa 60 henkilöä.

Sambian Boosteriin onnistuttiin saamaan kymmenittäin relevantteja paikallisia toimijoita. Sekä kotimaiset että paikalliset osallistujat olivat hyvin aktiivisia heti prosessin alusta alkaen ja moni aloitti kahden tai useamman toimijan väliset keskustelut jo tapahtumasarjan aikana, yhteisten intressien ja yhteistyön kartoittamiseksi.

Kolmannen tapahtuman innovaatioteltoiksi valikoituivat 1) Terveys, työturvallisuus, ympäristöasiat ja laatu (HSEQ), 2) Ammattitaidon kehittäminen ja koulutus, sekä 3) Louhinta, prosessointi ja malminetsintä. Digitalisaatio muodosti läpileikkaavaan teeman. Keynote-puhujana kolmannessa tapahtumassa toimi Kitwen alueen kauppakamarin toimitusjohtaja, Anthony Kabaghe. Kitwe sijaitsee Copperbeltin maakunnassa.  

Osana innovaatiotelttatyöskentelyä syntyi useita potentiaalisia hankeaihioita suomalaisten ja sambialaisten toimijoiden välille. Kolmannen tapahtuman jälkeen Finnpartnership ja muut järjestäjät ovat aktiivisesti tukeneet potentiaalisten hankkeiden ja konsortioiden alullepanoa.

Järjestäjät haluavat kiittää osallistujia aktiivisesta osallistumisesta SDG Booster -työpajojen aikana sekä positiivisesta palautteesta koskien työpajojen digitaalista toteutustapaa!