Investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility; PIF) -hankkeiden hakukierros on auki

25.11.2021

Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentti (Public Sector Investment Facility, PIF) on yksi Suomen kehityspoliittisista rahoitusinstrumenteista. Instrumentin tavoitteena on tukea kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa.

Seuraava investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility, PIF) -instrumentin konseptipapereiden arviointikierros päättyy 4.3.2022. Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: pif@formin.fi.

PIF-rahoitusinstrumentin ohjeisiin on tullut muutoksia. PIF-konseptipaperin liitteenä tulee olla tukikirje hanketta kehittävältä linjaministeriöltä (aikaisemmin hankeomistajalta), jotta kohdemaiden omistajuus ja valmius PIF-lainanottoon varmistetaan jo hankkeen esivalmisteluvaiheessa.

Ulkoministeriö tukee tarvittaessa harkintansa mukaan jatkovalmisteluun valittujen hankkeiden ympäristö- ja sosiaaliselvitysten, ihmisoikeusarvioiden ja kehitysvaikutusindikaattorien laadintaa.

 

Lue lisää PIF-instrumentista ulkoministeriön verkkosivuilta