Ilmoittaudu syksyn tuleviin SDG Booster -työpajoihin! Fokuksessa koulutus ja waste-to-energy

8.7.2020

Vuoden 2020 alussa lanseeratut, Finnpartnershipin, Business Finlandin, Fingon, Education Finlandin ja UNTILin yhteistyössä järjestämät SDG Booster -työpajakokonaisuudet tarjoavat suomalaisille yrityksille ja järjestöille mahdollisuuden kehittää yhdessä kaupallisia ratkaisuja, palveluita ja hankkeita ratkomaan kehitysmaissa identifioituja tarpeita. Kukin SDG Boostereista pitää sisällään temaattiseen ja maantieteelliseen alueeseen keskittyvän kahden työpajan kokonaisuuden sekä kohdemaatapahtuman, jossa tuloksia esitellään paikallisille toimijoille ja jossa pyritään luomaan kumppanuuksia paikallisten ja suomalaisten toimijoiden välillä.

Syksyllä järjestetään kolme SDG Booster -työpajakokonaisuutta, joista kaksi keskittyy koulutukseen ja yksi waste-to-energy -sektoriin (ml. muoviroska). SDG Boosterit järjestetään digitaalisena.

Ensimmäinen koulutusaiheinen SDG Booster, joka keskittyy Itä-Afrikkaan sekä erityisesti ammatilliseen ja teknilliseen koulutukseen (TVET), järjestetään 20.8. ja 4.9. Lisäksi ennen SDG Booster -työpajoja järjestetään orientaatiowebinaari 13.8., joka on myös mahdollista katsoa jälkikäteen. Waste-to-energy-teemaan keskittyvä SDG Booster järjestetään 2.9. ja 22.9.2020. Lisäksi ennen SDG Booster -työpajoja järjestetään orientaatiowebinaari 21.8., joka on myös mahdollista katsoa jälkikäteen. Toinen koulutusaiheinen SDG Booster, joka keskittyy Keski-Aasiaan (Kazakstan ja Uzbekistan) järjestetään marraskuussa. Marraskuun koulutusaiheisen SDG Boosterin tarkat päivämäärät tullaan ilmoittamaan myöhemmin.

SDG Boostereihin voi ilmoittautua alla olevien linkkien kautta. SDG Boosterit järjestetään englanniksi.

Tervetuloa!

Ensimmäisen koulutusaiheisen SDG Boosterin (Itä-Afrikka) kohdemaatapahtuma järjestetään digitaalisena. Kahden muun tulevan syksyn SDG Boosterin, waste-to-energyn (Vietnam ja Thaimaa) sekä koulutuksen (Keski-Aasia) osalta pyritään toteuttamaan kohdemaatapahtuma paikan päällä kohdemaissa. Mikäli tämä ei kuitenkaan ole koronavirustilanteesta johtuen mahdollista, järjestetään myös nämä kohdemaatapahtumat digitaalisena.

 

Lisätietoa tulevista SDG Boostereista antavat:

SDG Booster – Koulutus

Juho Korkiakoski (juho.korkiakoski@finnpartnership.fi) ja Senni Muiniekka (senni.muiniekka@finnpartnership.fi)

 

SDG Booster – Waste-to-energy

Kaisa Arkkila (kaisa.arkkila@finnpartnership.fi) ja Patrik Bredbacka (patrik.bredbacka@finnpartnership.fi)

avaa sulje