Huom! Finnpartnership-ohjelman rahoitustilanne on kysynnän kasvusta johtuen muuttunut, minkä takia hakujaksolla 1.5.-30.6.2018 rekisteröityjen hakemusten käsittelyaika voi pidentyä.

 

OBS! Finnpartnership-programmets finansieringssituation har förändrats på grund av ökningen i efterfrågan. Behandlingstiden för ansökningar som registreras under ansökningsperioden 1.5.-30.6.2018 kan följaktligen förlängas.

N.B. Finnpartnership’s funding situation has changed due to increase in demand, which is why the processing period of the applications registered in the application period of May 1st – June 30th, 2018 can become longer.

avaa sulje